Databasmodernisering repo-modernizer

Databasmodernisering är ett verktyg som utvecklats för att strukturera om befintliga projektpaket genom att dela upp innehåll och kod i separata paket som är kompatibla med den projektstruktur som definierats för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Introduktion introduction

Adobe Experience Manager as a Cloud Service har många nya funktioner och möjligheter i dina AEM projekt. Det krävs dock vissa förändringar i Adobe Experience Manager Maven-projekten för att de ska vara kompatibla med AEM Cloud Service. På en hög nivå kräver AEM att innehåll och kod i diskreta delpaket för att ta hänsyn till uppdelningen mellan muterbart och oföränderligt innehåll. Se AEM projektstruktur om du vill ha mer information om den nya AEM projektstrukturen för Cloud Service.

Databasmodernisering skapar en kompatibel projektstruktur för AEM Cloud Service genom att skapa följande distributionsstruktur:

 • ui.apps paket distribuerar till /apps och innehåller all kod

 • ui.content paket distribuerar till områden som kan skrivas under körning (till exempel /content, /conf, /homeeller något som inte /apps) och innehåller allt innehåll och all konfiguration.

 • all paketet är ett behållarpaket som innehåller underpaketen ui.apps och ui.content.

NOTE
Projektstrukturen baseras på Arketyp 24 för paket och deras pom.xml/filter.xml files. Se Arketyp 24 för mer information.

Använda Repository Modernizer using-repo-modernizer

 • Som Adobe I/O CLI: Adobe rekommenderar vi att du använder Repository Modernizer via aio-cli-plugin-aem-cloud-service-migration (AEM plugin-program för omfaktorisering av as a Cloud Service kod för CLI-programmet för Adobe I/O).

  Se Git-resurs: aio-cli-plugin-aem-cloud-service-migration så att du kan lära dig hur du installerar och använder plugin-programmet.

 • Som ett fristående verktyg: Databasmoderniseringen kan även köras som ett fristående verktyg.

  Se Git-resurs: Databasmoderering så att du kan lära dig hur du använder verktyget.

  note note
  NOTE
  Databasmodernizer utvecklas med NodeJS. NodeJS 10.0+ bör vara installerat.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab