AEM Dispatcher Converter introduction

Adobe Experience Manager Dispatcher Converter konverterar befintliga konfigurationer AEM Dispatcher till konfigurationer AEM as a Cloud Service Dispatcher.

Introduktion till Dispatcher introduction-dispatcher

Dispatcher är ett Adobe Experience Manager-verktyg för cachelagring, eller belastningsbalansering, eller båda. AEM:s Dispatcher skyddar också AEM-servern mot angrepp. Därför kan du öka säkerheten för AEM genom att använda Dispatcher med en webbserver i företagsklass.

NOTE
Det vanligaste användningsområdet för Dispatcher är att cachelagra svar från en AEM-publiceringsinstans för att minska svarstiden och öka säkerheten för den externt adresserade publicerade webbplatsen.

Se Dispatcher - översikt om du vill veta hur Dispatcher utför cachelagring, returnerar dokument och utför belastningsutjämning.

Konfiguration och testning av Apache och Dispatcher dispatcher-configurations-cloud

Lär dig att strukturera AEM as a Cloud Service Apache- och Dispatcher-konfigurationer och hur du validerar och kör dem lokalt innan du distribuerar dem till molnmiljöer.

Se Dispatcher i molnet för mer information.

AEM Dispatcher Converter aem-dispatcher-converter

AEM Dispatcher Converter kan omfaktorisera befintliga konfigurationer för Managed Services Dispatcher på plats eller Adobe till AEM as a Cloud Service kompatibla Dispatcher-konfigurationer.

Använda AEM Dispatcher Converter using-dispatcher-converter

  • Som Adobe Developer CLI: Adobe rekommenderar vi att du använder AEM Dispatcher Converter via aio-cli-plugin-aem-cloud-service-migration (AEM plugin-program för omfaktorisering av as a Cloud Service kod för Adobe Developer CLI).

    Se Git-resurs: aio-cli-plugin-aem-cloud-service-migration så att du kan lära dig hur du installerar och använder plugin-programmet.

  • Som ett fristående verktyg: AEM Dispatcher Converter-verktyget kan också köras som ett fristående verktyg.

    Se Git-resurs: AEM Cloud Service Dispatcher Converter så att du kan lära dig mer om användningen och felsökningen av det här verktyget.

IMPORTANT
AEM Dispatcher Converter utvecklas med NodeJS. Adobe rekommenderar att du har NodeJS 10.0+ installerat.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab