AEM Modernization Tools aem-moderization-tools

De AEM moderniseringsverktygen innehåller en uppsättning verktyg som kan användas för att konvertera äldre AEM till de moderna och stödda funktionerna i AEM as a Cloud Service.

Introduktion introduction

Med AEM Modernization Tools blir det enkelt att konvertera:

  • Statiska mallar till redigerbara mallar
  • Designkonfigurationer till policyer
  • Foundation-komponenter till Core-komponenter
  • Klassiskt användargränssnitt till pekaktiverat användargränssnitt
NOTE
AEM Modernize Tools är community-utvecklade verktyg som inte stöds eller garanteras av Adobe.

Se Introduktion AEM moderniseringsverktyg om du vill veta mer om planering, konfiguration och utveckling för AEM verktygspaket.

Installation och implementering av AEM Modernization Tool Suite installing-implementing

Se Git-resurs: AEM Modernize Tools Suite om du vill veta mer om installation och implementering.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab