Visa loggar för en migreringsuppsättning view-logs-content-transfer-tool

När varje steg har slutförts (extrahering och förtäring) kontrollerar du loggarna och söker efter fel. Felen bör åtgärdas omedelbart, antingen genom att man hanterar de rapporterade problemen eller genom att man kontaktar Adobe support.

Steg för att visa loggar viewing-logs

Extraheringsloggar

Om du vill visa extraheringsloggarna går du till Adobe Experience Manager-källinstansen och väljer önskad migreringsuppsättning.

Följ sedan stegen nedan:

  1. Välj en migreringsuppsättning och klicka på Visa logg i åtgärdsfältet. Dialogrutan Logs öppnas. Klicka Extraheringslogg för att visa loggarna på en ny flik.

    bild
    Eller klicka på SLUTFÖRD status för att visa loggar på en ny flik.

  2. Om du vill bifoga loggarna utan att använda användargränssnittet kan du använda SSH i AEM-källmiljön och lägga till crx-quickstart/cloud-migration/extraction-XXXXX/output.log file.

Inmatningsloggar

Om du vill visa inmatningsloggar går du till listan Inmatningsjobb i Cloud Acceleration Manager, letar upp det önskade migreringsjobbet och klickar på de tre punkterna () av jobbet. Du kan sedan klicka Hämtningslogg för att ladda ned loggar.

bild

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab