Köra verktyget Innehållsöverföring på en Publish-instans run-content-transfer-tool-publish-instance

Introduktion introduction

Innehållsöverföringsverktyget (CTT) utför ingen typ av innehållsanalys innan innehåll överförs från källinstansen till målinstansen. CTT skiljer till exempel inte mellan publicerat och opublicerat innehåll när innehåll hämtas till en Publish-miljö. Det innehåll som anges i migreringsuppsättningen hämtas till den valda målinstansen. Användaren kan importera en migreringsuppsättning till en Author-instans eller en Publish-instans eller både och.

NOTE
Vi rekommenderar att du installerar Content Transfer Tool på källinstansen Author när du flyttar innehåll till målinstansen Author och på samma sätt installerar Content Transfer Tool på Publish-källinstansen för att flytta innehåll till Publish-målinstansen. Mer information finns i avsnittet Rekommenderad metod nedan.

Rekommenderat tillvägagångssätt recommended-approach

Följ de rekommenderade tillvägagångssätten som beskrivs nedan:

 • Använd samma version av verktyget Innehållsöverföring som användes på författarinstansen.

 • Endast en publiceringsnod får migreras. Den bör avlägsnas från belastningsutjämnaren innan extraheringen påbörjas.

 • Publiceringsnivån skalas inte ned under publiceringsprocessen (till skillnad från författaren).

  note important
  IMPORTANT
  Som en försiktighetsåtgärd bör du undvika alla användarinitierade skrivåtgärder, som:
  • Innehållsdistribution från AEM as a Cloud Service Author till Publish i den miljön
  • Användarsynkronisering mellan publiceringsinstanser
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab