Go Live Phase in Cloud Acceleration Manager golive-phase-cam

Go Live-kortet innehåller allt relevant innehåll som är framträdande vid förberedelser, specifika åtgärder som ska vidtas samt ingående överväganden för att säkerställa en smidig och framgångsrik publicering på AEM as a Cloud Service.

Klicka på projektkortet för att öppna projektstartsidan och navigera till Go Live som visas i figuren nedan.

bild

Använda Go Live Activity Card go-live

Följ det här avsnittet för att utforska Go Live-aktivitetskortet:

  1. Klicka på Visa från Go Live kort.

    bild

  2. En innehållskarusell visar relevant information för den här fasen av migreringsresan.

    bild

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab