Bildredigeraren image-editor

Bildredigeraren är AEM och kan användas av komponenter för att underlätta redigering av bilder av innehållsförfattare.

Relativa enheter för bildschema relative-units-for-image-map

Bildredigeraren behåller bildschemaområden som både absoluta och relativa enheter. Relativa enheter är användbara när de anges som dataattribut för att dynamiskt ändra storlek på ett bildschema (i förhållande till bildstorleken) på klientsidan i en responsiv bildkomponent.

imageMap, egenskap imagemap-property

Koordinaterna för bildschemat bevaras till JCR som imageMap av bildredigeraren. Den har följande format.

Egenskapen lagrar kartområden enligt följande:

[area1][area2][...]

Områdesformat:

[SHAPE(COORDINATES)"HREF"|"TARGET"|"ALT"|(RELATIVE_COORDINATES)]

Exempel:

[rect(0,0,10,10)"https://www.adobe.com"|"_self"|"alt"|(0,0,0.8,0.8)]
[circle(10,10,10)"https://www.adobe.com"|"_self"|"alt"|(0.8,0.8,0.8)]

Stöd för SVG-bilder support-for-svg-images

Skalbar vektorgrafik (SVG) stöds av bildredigeraren.

 • Både dra-och-släpp av en SVG-resurs från DAM och överföring av en SVG-filöverföring från ett lokalt filsystem stöds.

Aktivera plugin-program efter MIME-typ enabling-plugins-by-mime-type

I vissa situationer måste redigeringsåtgärderna begränsas för vissa MIME-typer på grund av att det inte finns stöd för bearbetning på serversidan. Det är till exempel inte tillåtet att redigera bilder i SVG.

Insticksprogram i bildredigeraren kan aktiveras selektivt av MIME-typ genom att en supportedMimeTypes på den enskilda plugin-programmets konfigurationsnod.

Exempel example

Låt oss till exempel säga att beskärning bara ska vara tillåten för bilderna GIF, JPEG, PNG, WEBP och TIFF.

The supportedMimeTypes måste sedan anges som en sträng med de tillåtna MIME-typerna på konfigurationsnoden för plugin-programmet på cq:editConfig bildkomponentens nod.

/apps/core/wcm/components/image/v2/image/cq:editConfig

 jcr:primaryType="cq:EditConfig">
   <cq:dropTargets jcr:primaryType="nt:unstructured">
     <image ...>
      ...
     </image>
   </cq:dropTargets>
   <cq:inplaceEditing
     jcr:primaryType="cq:InplaceEditingConfig"
     active="{Boolean}true"
     editorType="image">
     <config jcr:primaryType="nt:unstructured">
       <plugins jcr:primaryType="nt:unstructured">
         <crop
           jcr:primaryType="nt:unstructured"
           supportedMimeTypes="[image/gif,image/jpeg,image/png,image/webp,image/tiff]"
           features="*">
           <aspectRatios jcr:primaryType="nt:unstructured">
            ...
           </aspectRatios>
         </crop>
         ...
       </plugins>
       <ui jcr:primaryType="nt:unstructured">
         ...
       </ui>
     </config>
   </cq:inplaceEditing>
 </jcr:root>
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab