Anpassa konsolen och redigeraren för innehållsfragment customizing-content-fragment-console-and-editor

Både Content Fragments Console och Editor är utökningsbara och kan anpassas efter dina behov med Adobe App Builder.

Mer information finns i:

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab