Skapa ett appverktyg

Konfigurera ditt första projekt

Lär dig grunderna i att skapa ditt första App Builder-projekt.

Konfigurera din lokala utvecklingsmiljö

Lär dig hur du konfigurerar din lokala miljö för App Builder-utveckling.

Initiera ditt första projekt

Lär dig hur du initierar ett App Builder-projekt.

Bygg, kör och testa programmet

Lär dig hur du skapar, kör och testar appen App Builder.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab