Skydda författarnivån securing-the-author-tier

När du skapar en miljö med AEM as a Cloud Service är den resulterande författarnivån som standard tillgänglig från Internet. Det går att konfigurera nätverksprinciperna ytterligare för att skydda åtkomsten till din författarnivå. Se Använda IP Tillåtelselista för mer information. Processen baseras på auktorisering av IP-intervall som beviljas nätverksåtkomst till författarmiljön.

Om du vill införa de här reglerna skickar du en supportanmälan till Adobe Admin Console med den begärda informationen:

  • program-ID
  • miljö-ID
  • IP-adressintervall att auktorisera
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab