Dispatcher - slutpunktskonfiguration med AEM Headless

The Dispatcher är ett cachnings- och säkerhetslager framför Adobe Experience Manager Publish-miljöer. Flera konfigurationer ingår som standard för att öppna GraphQL-slutpunkter för headless-program.

NOTE
Detaljerad dokumentation om Dispatcher finns i Dispatcher Guide.

Som en del av ett AEM-projekt ingår en Dispatcher-modul som innehåller konfigurationer för Dispatcher. Nyligen genererade projekt från AEM Project Archettype inkluderar automatiskt filter som aktiverar slutpunkter för GraphQL.

GraphQL Endpoints

Som en del av standardfiltren GraphQL slutpunkter öppnas med följande regel:

/0060 { /type "allow" /method '(POST|OPTIONS)' /url "/content/_cq_graphql/*/endpoint.json" }

The * jokertecken öppnar flera slutpunkter på AEM. Fråga med en GraphQL-slutpunkt görs med POST och svaret är not cachelagrad.

GraphQL Beständiga frågor

Begäran om beständiga frågor görs mot en annan slutpunkt. Som en del av standardfilterkonfigurationen, URL:en för Beständiga frågor öppnas med följande regel:

/0061 { /type "allow" /method '(GET|POST|OPTIONS)' /url "/graphql/execute.json*" }

Beständiga frågor kan begäras med GETgenom att cache-lagra svaret på Dispatcher- och CDN-nivå. Mer information om cachelagring och ogiltigförklaring av cache finns här.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab