Content Fragments och Content Fragment Models OpenAPIs content-fragments-and-content-fragment-models-openapis

Med den moderniserade OpenAPI-implementeringen av API:t för hantering av innehållsfragment kan utvecklare programmässigt skapa, läsa, uppdatera och ta bort åtgärder på AEM författare för att hantera innehållsfragmentsmodeller och innehållsfragment som lagras i AEM. Dessa API:er har stöd för ett antal användningsfall.

Befintlig användning av Resurser för HTTP API för innehållsfragment ska migreras till det nya OpenAPI:t för hantering av innehållsfragment. Fullständig dokumentation finns på API för hantering av innehållsfragment.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab