Använda Adobe Experience Manager (AEM) Forms Designer install-designer

Designer är ett grafiskt formulärdesignverktyg som gör det enklare att skapa XDP-formulärmallar. Du kan utforma en formulärmall, definiera dess logik och uppfylla strikta lagstadgade krav. Mallarna fungerar som en dokumentmall för ett anpassat formulär. Dessa formulärmallar skiljer sig från Adaptiva formulärmallar.

Följande dokument innehåller instruktioner om hur du använder Designer för att skapa XDP-mallar och PDF forms:

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab