Starta om AEM SDK

Om du startar om AEM SDK genom att stoppa Java™-processerna kan det leda till inkonsekvenser i den AEM utvecklingsmiljön. Ett fel inträffar enligt följande:

javax.jcr.RepositoryException: Applying repoinit operation failed despite retry; set loglevel to DEBUG to see all exceptions. Last exception message was: Failed to set ACL (javax.jcr.ValueFormatException: Invalid type: 0) AclLine ALLOW {principals=[forms-xfa-writers], privileges=[jcr:modifyProperties]} restrictions=[rep:glob=[*/jcr:content/*], rep:itemNames=[xfaForm], fd:condition=[xfaForm, 1]]

Restart-aem-sdk-error

Lösning

Om du vill starta om AEM SDK går du till det aktiva kommandofönstret och trycker på Ctrl + C för att starta om SDK.

Du bör använda kommandot Ctrl + C för att starta om SDK:n. Om du startar om AEM SDK med alternativa metoder, till exempel genom att stoppa Java™-processer, kan det leda till inkonsekvenser i den AEM utvecklingsmiljön.

Se även

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab