Konfigurera frånvaroinställningar configure-out-of-office-settings

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Om du tänker vara utanför kontoret kan du ange vad som ska hända med artiklar som har tilldelats dig för den perioden.

Du kan ange startdatum och -tid och slutdatum och sluttid så att dina inställningar som inte är på kontoret börjar gälla. Om du befinner dig i en annan tidszon än servern används den tidszon som klienten använder.

Du kan ange en standardperson som alla dina objekt skickas till. Du kan också ange undantag för objekt från specifika processer som ska skickas till en annan användare eller behållas i inkorgen tills du kommer tillbaka. Om den utsedda personen även är utanför kontoret, skickas objektet till användaren som han/hon har utsett. Om objektet inte kan tilldelas till en användare som inte är utanför kontoret finns objektet kvar i din inkorg.

Du kan dela upp objektdelegering baserat på arbetsflödesmodellerna. Du kan till exempel tilldela ett objekt som är relaterat till arbetsflöde A till användare A och tilldela ett objekt som är relaterat till arbetsflöde B till användare B.

NOTE
 • När du aktiverar inställningen Frånvarande finns alla objekt som är tillgängliga i Inkorgen, innan du aktiverar inställningen, kvar i Inkorgen. Endast objekt som tagits emot efter att inställningen aktiverats delegeras.
 • När du inaktiverar inställningen Frånvarande tilldelas de delegerade objekten inte tillbaka till dig automatiskt. Du kan använda anspråksfunktionen för att tilldela objekt till dig.
 • När Användare A delegerar objekt till Användare B och Användare B delegerar vidare till Användare C, tilldelas objekten bara Användare C och inte Användare B.
 • När det finns en slinga i uppdraget stannar uppgifterna kvar hos den ursprungliga användaren. När Användare A till exempel delegerar objekt till Användare B till Användare C, Användare C delegerar till Användare D och Användare D delegerar till Användare B skapas en slinga. I sådana fall behålls objektet med den ursprungliga användaren. Användare A är den ursprungliga användaren i exemplet ovan.

Aktivera inställningen Frånvarande för ditt konto enable-out-of-office

Utför följande steg för att aktivera inställningen Frånvarande för ditt konto och delegera dina inkorgsobjekt till en annan användare:

 1. Logga in på din AEM. Välj Inkorg ikon och markera View All. En lista över dina inkorgsobjekt visas.

 2. Välj Visa väljare eller Visa väljare -ikonen bredvid Create knapp och markera Settings. Dialogrutan Inställningar visas.

 3. Öppna Out of Office i inställningsdialogrutan.

 4. Välj Enable/Disable om du vill aktivera inställningen Frånvarande.

 5. Ange Start Time och End Time för inställningen. Objekten delegeras endast under den angivna perioden. Lämna End Time fältet är tomt för att delegera objekt för en obestämd tidsperiod.

 6. Välj Forward my items during this period kryssrutan. Om du inte markerar alternativet och inte anger en tilldelad användare vidarebefordras inte objekten till någon användare. Även om du är borta och inställningen är aktiverad finns objekten kvar i Inkorgen.

 7. Välj Add Assignee. Ange en användare i Assignee fält som objekten ska delegeras till. Ange Workflow Model för att delegera till den angivna användaren. Du kan välja mer än en arbetsflödesmodell.

  Om du dessutom vill tilldela alla objekt, oavsett arbetsflödesmodell, till en viss användare väljer du All Workflows i listrutan Arbetsflödesmodell.

  Om du vill tilldela objekt till en viss användare för alla arbetsflödesmodeller utom ett fåtal, väljer du All Workflows i listrutan Arbetsflödesmodell väljer du + Add Exceptions ​och ange vilka arbetsflödesmodeller som ska utelämnas.

  Upprepa steget för att lägga till fler tilldelningar.

  note note
  NOTE
  Tilldelningsordningen är viktig. När ett objekt tilldelas en användare som har aktiverat inställningen Frånvarande utvärderas objektet mot den angivna listan över tilldelningar i den ordning som tilldelningarna läggs till. När ett objekt matchar villkoren tilldelas det till den som tilldelats objektet och nästa som tilldelats kontrolleras inte.
 8. Välj Save. Inställningen börjar gälla vid angivet startdatum och angiven starttid. Om du loggar in när du inte är på kontoret beaktas du inte på kontoret förrän du ändrar dina inställningar.

Nu tilldelas objekt som du har tilldelats under frånvaroperioden automatiskt till den angivna tilldelade personen.
Utanför kontoret

NOTE
(Endast för Forms-centrerade arbetsflödesobjekt) Aktivera Allow assignee to delegate using the ‘Out of Office’ settings alternativ för Assign task i arbetsflödet. Endast objekt som har det ovannämnda alternativet aktiverat delegeras till andra användare.
(Endast för Forms-centrerade arbetsflödesobjekt) Aktivera Allow assignee to delegate using ‘Out of Office’ settings alternativ för Assign task i arbetsflödet. Endast objekt som har det tidigare nämnda alternativet aktiverat delegeras till andra användare.

Begränsningar limitations

 • Det går inte att tilldela objekt till en grupp.
 • Det går för närvarande inte att aktivera frånvaro för projektaktiviteter.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab