Anpassade HTTP-huvuden custom-http-headers

Ökning overview

För att få bättre kontroll över sin serverdel kan författarna konfigurera anpassade HTTP-rubriker som skickas till e-handelsmotorn, tillsammans med de som redan skickats av CIF. Vanliga användningsfall är bland annat multibutiksinställningar där du kan använda HTTP-huvuden för att styra svaret från e-handelsserverdelen.

NOTE
Utvecklare kan alltid konfigurera anpassade HTTP-huvuden med hjälp av GraphQL klientkonfiguration.

Konfiguration configuration

Om du vill konfigurera anpassade HTTP-huvuden måste du först definiera dem. De anpassade HTTP-rubrikerna måste först definieras genom att de läggs till i com.adobe.cq.cif.http.internal.HttpHeadersConfigProviderImpl tjänstkonfiguration med en OSGi-konfiguration.

Du kan konfigurera värdena för HTTP-rubrikerna på Cloud Servicens konfigurationssida för ditt projekt:

  1. Gå till konfigurationssidan för Cloud Servicen under Verktyg > Cloud Services > CIF Konfiguration
  2. Öppna en befintlig konfiguration eller skapa en
  3. Gå till fliken "Avancerat" och leta upp det anpassade fältet för HTTP-rubriker. Du kan markera rubrikerna som du definierade tidigare och tilldela dem värden.

Komponenterna som använder molntjänstkonfigurationen ovan skickar dessa HTTP-huvuden med alla GraphQL-förfrågningar.

Begränsningar restrictions

Även om tjänsten tillåter att rubriknamn definieras, inklusive standardnamn, är de inte tillgängliga för konfigurering. Du kan alltså inte åsidosätta de vanliga HTTP-rubrikerna med den här funktionen. En lista med begränsade rubriknamn finns här. Det finns ytterligare två rubriker som inte kan användas:

  • "Store" - används av CIF för att identifiera Adobe Commerce Store
  • "Preview-Version" - används av CIF för att hämta mellanprodukter
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab