Anslut AEM Assets till Creative Cloud cross-org-entitlements

Experience Manager Assets kan ansluta till ett berättigande för Creative Cloud som är etablerat i en annan IMS-organisation för att enkelt kunna använda de senaste Creative Cloud-integreringarna i AEM Assets, inklusive Express och Creative Cloud Libraries.

Om dina Creative Cloud-produkter och AEM Assets har tilldelats separata IMS-organisationer kan du ansluta till en annan Creative Cloud-organisation för att kunna köra integrerade arbetsflöden mellan de två lösningarna.

Förutsättningar prerequisites

  • Administratörsrättigheter till Experience Manager Assets

  • Aktivt berättigande till Creative Cloud för samma användar-ID som används i Creative Cloud och Experience Manager. Tillstånd till personliga och externa ID:n med samma e-postadress behandlas som olika användar-ID:n.

Ansluta till en ny Creative Cloud-organisation connect-to-creative-cloud-org

Så här ansluter du till en ny Creative Cloud-organisation:

  1. Navigera till Settings > Creative Cloud.

  2. Markera den nya Creative Cloud-organisationen med hjälp av listrutan Select new Creative Cloud org ID. I listan visas alla organisationer som du har tillgång till. Markera organisationen med aktiva Creative Cloud-berättiganden.

  3. Klicka på Switch orgs för att växla till den nya organisationen.

    Korsorganisationsberättiganden

Begränsningar limitations

  • Du kan ansluta AEM Assets till en Creative Cloud-organisation åt gången. Anslutning till flera Creative Cloud-organisationer samtidigt stöds inte.

  • Den Creative Cloud-organisation som du ansluter till inom AEM Assets gäller alla användare inom din organisation.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab