Panorambilder panoramic-images

I det här avsnittet beskrivs hur du arbetar med visningsprogrammet för panoramabilder för att återge sfäriska panoramabilder så att du får en totalupplevelse på 360° i ett rum, en egenskap, en plats eller ett landskap.

Se även Hantera förinställningar för visningsprogram.

panoramabild2

Överför resurser som ska användas med panoramabildsvisningsprogrammet uploading-assets-for-use-with-the-panoramic-image-viewer

För att en överförd resurs ska kvalificeras som en sfärisk panoramabild som du tänker använda med panoramabildsvisningsprogrammet måste resursen ha antingen ett eller båda av följande:

  • Proportionerna 2.
  • Taggad med nyckelorden equirectangular, eller sphericaloch panorama, eller spherical och panoramic. Se Använd taggar.

Kriterierna för proportioner och nyckelord gäller även för panoramaresurser på sidan med resursinformation och för komponenten Panoramic Media i innehållshanteringssystemet.

Information om hur du överför resurser som ska användas med visningsprogrammet för panoramabilder finns i Överför resurser.

Förhandsgranska panoramabilder previewing-panoramic-images

Se Förhandsgranska resurser.

Publicera panorambilder publishing-panoramic-images

Se Publicera resurser.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab