Invalidera CDN-cachen med Dynamic Media Classic invalidating-your-cdn-cached-content

Dynamic Media resurser cachas av CDN (Content Delivery Network) för snabb leverans. När du uppdaterar en resurs vill du dock att ändringarna ska börja gälla omedelbart. Om du validerar ditt CDN-cachelagrade innehåll kan du snabbt uppdatera resurser som levereras av Dynamic Media, i stället för att vänta på att cachen ska upphöra att gälla.

NOTE
Den här funktionen kräver att du använder det färdiga CDN som medföljer Adobe Experience Manager Dynamic Media. Eventuellt annat anpassat CDN stöds inte med den här funktionen.
IMPORTANT
Dessa steg gäller endast Dynamic Media i Adobe Experience Manager 6.5, Service Pack 5 eller tidigare.

Så här gör du CDN-cachen ogiltig via Dynamic Media Classic:

 1. Öppna Dynamic Media Classic desktop applicationoch logga sedan in på ditt konto.

  Dina autentiseringsuppgifter och inloggningsuppgifter tillhandahölls av Adobe vid tidpunkten för etableringen. Kontakta kundsupport om du inte har den här informationen.

 2. Gå till Setup > Application Setup > General Settings.

 3. På sidan Allmänna inställningar för programmet, under grupprubriken Servrar, hittar du CDN Invalidation Template textruta.

 4. Ange den mall som används för att ogiltigförklara CDN-cachen (Content Delivery Network).

  Anta att du anger en bild-URL (inklusive bildförinställningar eller modifierare) som refererar till <ID>i stället för ett specifikt bild-ID, som i följande exempel:

  https://server.com/is/image/Company/<ID>?$product$

  Om mallen bara innehåller <ID>fylls sedan Dynamic Media i https://<server>/is/image där <server> är namnet på den publiceringsserver som definieras i Allmänna inställningar och <id> är de tillgångar som har valts för att ogiltigförklaras.

 5. Välj Close.

 6. I användargränssnittet för Dynamic Media Classic (Scene7) väljer du en eller flera resurser och går sedan till File > Invalidate CDN. Du ser en lista över en eller flera URL-adresser som genererats från mallen som du skapade och de resurser som du markerade. Den använder den server-URL som anges under "Publicerat servernamn" under Allmänna inställningar för programmet.

  Anta till exempel att du har valt en enda bild med namnet "Invalidering av CDN" i föregående steg Backpack_B. När du går till File > Invalidate CDN resulterar det i följande genererade URL i CDN-valideringsgränssnittet:

  https://server.com/is/image/Company/Backpack_B?$product$

 7. I listrutan URL väljer du Continue för att rensa cacheminnet för varje specifik URL. Du kan redigera en URL-adress eller lägga till en URL-adress genom att skriva eller klistra in den i URL-listrutan; Du behöver inte ställa in CDN Invalidate Template i förväg.

  När du har valt Continue visas en indikator som ger dig en uppskattning av hur lång tid det tar att rensa cachen.

  Om du har valt flera resurser går du till File > Invalidate CDN, refereras varje resurs i den sparade Template URL. Därför kan du definiera en CDN Invalidate Template referera till varje URL-bildförinställning som refereras på webbplatsen, t.ex. produktinformation och sökresultat. När du sedan väljer en eller flera bilder som ska ogiltigförklaras från cachen fylls gränssnittet automatiskt i med URL:erna.

  note note
  NOTE
  När du väljer resurser går du till File > Invalidate CDN använder Dynamic Media en ogiltig CDN-mall för att automatiskt skapa URL:er som blir ogiltiga från CDN. Om det inte finns något i textrutan CDN Invalidate Template visas en tom URL-lista. Cachelagring i leveransnätverket (CDN) är inte resursbaserad utan URL-baserad. Därför är det nödvändigt att känna till de fullständiga URL:erna på webbplatsen. När du har definierat dessa URL:er kan du lägga till dem i textrutan Invalidate CDN Template tidigare i stegen. Sedan kan du markera dessa resurser och göra URL:erna ogiltiga i ett enda steg.
  Ett annat alternativ är att lägga till fullständiga URL:er i Invalidate CDN lista. Om du väljer det här sättet behöver du inte markera resurser i Dynamic Media Classic innan du går till File > Invalidate CDN alternativ.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab