Aktivera hotlink-skydd i Dynamic Media activating-hotlink-protection-in-dynamic-media

Aktiv länkning är när en tredjepartswebbplats använder HTML-kod för att visa en bild från din webbplats. De använder din bandbredd varje gång bilden efterfrågas eftersom besökarens webbläsare öppnar den direkt från servern. Hotlänk skydd är en metod som förhindrar att andra webbplatser direkt länkar till bilder, CSS eller JavaScript på dina webbsidor. Den här typen av skydd minskar onödig bandbreddsanvändning på ditt Dynamic Media-konto.

Adobe kundsupport I kan du konfigurera ett referensfilter på CDN-nivå. På så sätt säkerställs att Dynamic Media-innehåll endast kan användas på webbplatser i din lista över tillåtna webbplatser för domänen.

NOTE
Den här funktionen kräver att du använder det färdiga CDN som medföljer Adobe Experience Manager Dynamic Media. Eventuellt annat anpassat CDN stöds inte med den här funktionen. För att aktivera aktivering av hot link-skydd måste en administratör skapa en supportanmälan för att begära konfigurationsändringen av ditt Dynamic Media-konto. Det kostar inget mer att aktivera skydd av aktiva länkar.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab