Flash Viewers End-of-Life flash-viewers-end-of-life-notice

Från och med den 31 januari 2017 upphör stödet för Flash Viewer Platform officiellt.

Se Referenshandbok för Dynamic Media Viewer för de senaste visningsprogrammen som stöds.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab