Förhandsgranska - JSON-representation preview-json-representation

När du utvecklar modeller för innehållsfragment som en del av den AEM headless-implementeringen kanske du vill visa JSON-exempelutdata för ett innehållsfragment, baserat på en modell. Om du till exempel vill få en uppfattning om hur det slutliga resultatet kommer att se ut. Detta kan vara praktiskt vid validering av modell-JSON-strukturen, kanske med standardexempelinnehåll per datatyp.

NOTE
Innehållsfragment är en webbplatsfunktion, men lagras som Resurser.
Det finns två redigerare för att skapa innehållsfragment. I det här avsnittet beskrivs den ursprungliga redigeraren, som du i första hand kommer åt från Resurser konsol. Se dokumentationen för Sites, Content Fragments - Authoring, om du vill ha information om den nya redigeraren (finns huvudsakligen i Innehållsfragment konsol).

Använda Förhandsgranska ikon:

Innehållsfragmentsredigeraren - fliken Förhandsgranska

Du kan visa JSON-representationen av det aktuella fragmentet. Till exempel:

Innehållsfragmentredigerare - förhandsgranskning av ett fragment

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab