Innehållsfragment – ta bort överväganden content-fragments-delete-considerations

Granska dessa viktiga aspekter innan du definierar dina regler för borttagning av innehållsfragment i AEM. Content Fragments är ett kraftfullt verktyg för att leverera headless-innehåll, och konsekvenserna av att ta bort dem måste noggrant övervägas.

Behörigheter - ta bort eller inte ta bort permissions-delete-or-not-delete

Möjligheten att ta bort innehåll är kraftfull, men potentiellt känslig, och många branscher måste begränsa och styra hur dessa behörigheter distribueras.

När det gäller borttagningsbehörigheter måste innehållsfragment beaktas på två nivåer:

 1. Innehållsfragmentet som en enskild enhet.

  • Använd skiftläge: En användare som måste redigera/uppdatera ett innehållsfragment - och ta bort ett helt fragment.
  • Behörigheter: Behörigheten Ta bort kan tilldelas via användar- och/eller grupphantering.
 2. De flera underenheter som utgör ett innehållsfragment, till exempel variationer, undernoder.

  Den grundläggande åtgärden i innehållsfragmentredigeraren kräver att sådana tillfälliga underelement kan tas bort. Till exempel när du ändrar variationer, även när du redigerar metadata eller hanterar associerat innehåll.

NOTE
När en användare inte har någon borttagningsbehörighet fungerar redigeraren för innehållsfragment i skrivskyddad läge.
NOTE
Se även Granska åtgärder för användarhantering i AEM.

Behörigheter krävs endast för redigeringsfunktionen permissions-required-for-editor-functionality-only

Användare som behöver redigera/uppdatera ett innehållsfragment, utan att kunna ta bort ett helt fragment, måste tilldelas specifika behörigheter, eftersom grundläggande användning av redigeraren för innehållsfragment kräver att tillfälliga underelement kan tas bort.

Till exempel när du ändrar variationer, även när du redigerar metadata eller hanterar associerat innehåll.

NOTE
De borttagningsbehörigheter som krävs för att redigera/uppdatera ett innehållsfragment ingår i borttagningsbehörigheten som tilldelats via användar- och/eller grupphantering.

Behörigheterna som behövs för att redigera/uppdatera ett fragment måste tillämpas på antingen noden som innehåller innehållsfragmentet eller en lämplig överordnad nod (på alla nivåer under /content/dam). När behörigheten tilldelas en sådan överordnad nod tillämpas den på alla noder i den grenen.

En mapp som till exempel kommer att innehålla alla innehållsfragment, till exempel:

 • /content/dam/contentfragments
CAUTION
Ange behörigheter för /content/dam är också möjligt eftersom alla innehållsfragment lagras här.
Den här åtgärden använder dock samma borttagningsbehörigheter för alla även andra tillgångstyper.

Behörigheten som krävs för att en viss användare och/eller grupp ska kunna redigera/uppdatera ett innehållsfragment är:

NOTE
I den här listan visas alla behörigheter som krävs, inte bara borttagningsbehörighet.
 • För noderna eller mapparna för innehållsfragment:

  • jcr:addChildNodes, jcr:modifyProperties
 • För jcr:contentnod för alla innehållsfragment:

  • jcr:addChildNodes, jcr:modifyProperties och jcr:removeChildNodes
 • För alla noder nedan jcr:content av alla innehållsfragment:

  • jcr:addChildNodes, jcr:modifyProperties och jcr:removeChildNodes, jcr:removeNode
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab