Konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal configure-integration

Om du konfigurerar Adobe Experience Manager Assets med Brand Portal kan du publicera resurser, distribuera resurser och bidra med resurser för Brand Portal-användare. Med det kan Experience Manager Assets-användare publicera och distribuera mediefiler med Brand Portal-användare. Brand Portal-användare kan komma åt de delade resurserna och bidra genom att överföra nya resurser till resursavgiftsmapparna och publicera dem tillbaka till Experience Manager Assets.

Konfigurering av Experience Manager Assets med Brand Portal stöds i:

  • Experience Manager Assets as a Cloud Service
  • Experience Manager Assets (lokal och hanterad tjänst) 6.5 och senare

Experience Manager Assets as a Cloud Service konfigureras automatiskt med Brand Portal genom att Brand Portal aktiveras från Cloud Manager. Aktiveringsarbetsflödet skapar de nödvändiga konfigurationerna i bakänden och aktiverar Brand Portal i samma IMS-organisation som i Experience Manager Assets as a Cloud Service instans.

Experience Manager Assets (lokal och hanterad tjänst) konfigureras manuellt med Brand Portal via Adobe Developer Console, som anskaffar en Adobe Identity Management Services-token (IMS) för godkännande av Brand Portal-klienten.

NOTE
För Experience Manager Assets 6.5 och senare
Tidigare konfigurerades Brand Portal i det klassiska gränssnittet via äldre OAuth Gateway, som använder JSON Web token-utbyte för att erhålla en IMS-token för auktorisering.
Konfiguration via äldre OAuth stöds inte längre från 6 april 2020 och har ändrats till att konfigureras via Adobe Developer Console.
TIP
Endast för befintliga kunder (lokal och hanterad tjänst)
Äldre OAuth Gateway-konfiguration fortsätter att fungera för befintliga kunder.
Om du får problem med äldre OAuth Gateway-konfiguration tar du bort den befintliga konfigurationen och skapar en ny konfiguration via Adobe Developer Console.

Hur du konfigurerar AEM Assets med Brand Portal varierar beroende på vilken version du har av AEM, om du konfigurerar för första gången eller om du uppgraderar de befintliga konfigurationerna:

AEM
Ny konfiguration
Uppgraderingskonfiguration
AEM Assets as a Cloud Service
Aktivera Brand Portal
-
AEM 6.5 (6.5.4.0 och senare)
Skapa en konfiguration
Uppgraderingskonfiguration
recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3