Publicera taggar på varumärkesportalen publish-tags-to-brand-portal

Lär dig hur du publicerar taggar från Experience Manager Assets till Brand Portal.

Taggar är användbara när du vill ordna resurser och förbättra sökbarheten för resurser som de är kopplade till. Taggar kan ses som nyckelord eller etiketter (metadata) som bifogas med resurser, och gör att resurser snabbt kan hittas som ett resultat av en sökning. Mer information om hur du tilldelar taggar till resurser i Experience Manager Assets finns i använda taggar för att ordna resurser.

Taggar (som är kopplade till resurser och samlingar i AEM) publiceras automatiskt till Brand Portal när resurser (och samlingar) med associerade taggar publiceras till Brand Portal. De publicerade taggarna är användbara när du vill göra det möjligt att söka efter associerade resurser.

NOTE
Vi rekommenderar dock att du exklusivt publicerar taggar till Brand Portal innan du publicerar de resurser (och samlingar) som taggarna är kopplade till. Detta ger snabbare publicering av materialet (och samlingarna) till Brand Portal.

Hantera taggar manage-tags

Du kan använda de befintliga taggarna för att bifoga till en resurs eller skapa nya taggar AEM taggkonsolen (Tools | Tagging | AEM Tags). I båda fallen måste du först publicera taggarna till Brand Portal och sedan associera dem med lämpliga resurser.

Så här skapar du taggar på AEM, publicerar taggar på Brand Portal och associerar taggarna med lämpliga resurser (eller samlingar):

 1. Skapa taggar
  Logga in på AEM Author-instansen med administratörsbehörighet och åtkomst AEM Tags konsol från global navigering:

  1. Välj Tools

  2. Välj General

  3. Välj Tagging

 2. Välj Create och sedan markera Create Tag alternativ.

 3. Ange:

  • Title

   (obligatoriskt) En visningsrubrik för taggen.

  • Name

   (obligatoriskt) Ett namn för taggen. Om inget anges skapas ett giltigt nodnamn från titeln. Se TaggID.

  • Beskrivning

   (valfritt) En beskrivning av taggen.

  • Taggsökväg
   JCR-sökväg för taggen.

 4. Välj Submit för att skapa taggen.

  När du har skapat en tagg för AEM blir taggen tillgänglig för att bifogas till en resurs (med egenskapssektionen eller avsnittet Hantera taggar för den resursen).

 5. Publicera taggen på Brand Portal.

  Gå till AEM Tags konsol (Tools | Tagging | AEM Tags) markerar du den önskade taggen och publicerar till Brand Portal.

 6. Koppla taggen till en resurs (eller samling).

  Markera en resurs (eller samling) och bifoga den önskade taggen med egenskapssektionen eller avsnittet Hantera taggar för den resursen. Mer information om hur du tilldelar taggar till resurser i AEM Assets finns i använda taggar för att ordna resurser.

 7. Publicera resurser (eller samlingar) till Brand Portal.
  När du publicerar en resurs (eller samling) till Brand Portal är den bifogade taggen även tillgänglig i Brand Portal.

  Om du vill se den bifogade taggen för respektive resurs (eller samling) i Brand Portal loggar du in på Brand Portal och väljer resursen, under egenskapsavsnittet ser du den bifogade taggen.

Search Promote search-promote

Med AEM Assets Brand Portal kan du få specifika resurser att bli det bästa resultatet för sökningar som baseras på en nyckelordstagg.

Så här utökar du en resurs för ett söknyckelord:

 1. Öppna Properties sidan för en resurs på AEM författarinstans.

 2. Gå till Advanced -fliken.

 3. I Search Promote inom Elevate for search keywords avsnitt, markera Add om du vill lägga till söknyckelord eller -taggar.

 4. Spara ändringarna.

 5. Publicera materialet på Brand Portal.

 6. Logga in på Brand Portal. Visa Advanced tabba in Properties del av tillgången.
  Observera att Search Promote nyckelordet visas också i Egenskaper för resursen.

recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3