Filformat som stöds supported-file-formats

Varje Experience Manager Assets Brand Portal har stöd för särskilda filformat som anges i matrisen.

Filformat
Resurser som publicerats i Brand Portal
Återgivningar som publicerats till Brand Portal
Metadata publicerade på Brand Portal
Miniatyrbilder publicerade till Brand Portal
Sidor med tillgångsinformation som publiceras till Brand Portal
Länkresurser
Länka delningsminiatyrer
Förhandsgranskning av länkdelning
PNG
GIF
Tiff
JPEG
BMP
PNM*
NA
NA
NA
NA
NA
PGM*
NA
NA
NA
NA
NA
PBM*
NA
NA
NA
NA
NA
PPM*
NA
NA
NA
NA
NA
PSD
EPS
NA
NA
NA
NA
DNG
PICT
PSB*
JPG
AI
DOC
NA
NA
NA
DOCX
NA
NA
NA
ODT*
NA
NA
NA
PDF
HTML
NA
NA
NA
RTF
NA
NA
NA
TXT
XLS
NA
NA
NA
XLSX
NA
NA
NA
ODS
NA
NA
NA
PPT
PPTX
NA
NA
NA
ODP
NA
NA
NA
INDD
PS
NA
NA
NA
QXP
NA
NA
NA
ePub
AAC
NA
NA
NA
MIDI
NA
NA
NA
3GP
NA
NA
NA
MP3
NA
NA
Mp4
NA
NA
Mpg
NA
NA
NA
OGA
NA
NA
OGG
NA
NA
RA
NA
NA
NA
WAV
NA
NA
NA
WMA
NA
NA
NA
DVI
NA
NA
NA
FLV
NA
NA
NA
M4V
NA
NA
MPG
NA
NA
NA
OGV
NA
NA
MOV
NA
NA
NA
WMV
NA
NA
SWF
NA
NA
TGZ
NA
NA
NA
NA
JAR
NA
RAR
NA
NA
NA
NA
TAR
NA
NA
NA
NA
Postnummer
NA

I följande förklaring förklaras symbolerna som används i matrisen:

Symbol
Betydelse
Det här filformatet har stöd för den här funktionen.
Det här filformatet stöder inte den här funktionen.
NA
Den här funktionen gäller inte för det här filformatet.
*
Den här funktionen kräver tilläggsstöd för det här filformatet AEM författarinstansen men inte på Brand Portal efter att resurserna har publicerats till Brand Portal.
recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3