Anpassa skrivbordsunderlägg, sidhuvud och e-postmeddelanden customize-wallpaper-header-and-email-message

Brand Portal-administratörer kan göra begränsade anpassningar av gränssnittet som visas för användarna. Du kan välja en viss bakgrundsbild (skrivbordsunderlägg) för inloggningssidan för Brand Portal. Du kan också lägga till en huvudbild och anpassa e-postmeddelanden om resursdelning så att de matchar kundens varumärke.

Anpassa skrivbordsunderlägg för inloggningsskärmen customize-the-login-screen-wallpaper

Om det inte finns någon anpassad bakgrundsbild visas ett standardskrivbordsunderlägg på inloggningssidan.

 1. Klicka på Experience Manager-logotypen i verktygsfältet överst för att öppna administrationsverktygen.

 2. Klicka på Branding på panelen Administrationsverktyg.

 3. Wallpaper är markerat som standard i den vänstra listen på sidan Configure Branding. Standardbakgrundsbilden som visas på inloggningssidan visas.

 4. Om du vill lägga till en ny bakgrundsbild klickar du på ikonen Choose Image i verktygsfältet högst upp.

  Gör något av följande:

  • Klicka på Upload om du vill överföra en bild från datorn. Navigera till önskad bild och överför den.
  • Om du vill använda en befintlig Brand Portal-bild klickar du på Select from existing. Välj en bild med resursväljaren.

 5. Ange en rubriktext och beskrivning för bakgrundsbilden. Om du vill spara ändringarna klickar du på Save i verktygsfältet högst upp.

 6. Klicka på ikonen Preview i verktygsfältet högst upp för att generera en förhandsvisning av Brand Portal-gränssnittet med bilden.

 7. Gör följande på sidan Configure Branding > Wallpaper om du vill aktivera eller inaktivera standardskrivbordsunderlägget:

  • Om du vill visa standardbilden för skrivbordsunderlägg på Brand Portal inloggningssida klickar du på Deactivate Wallpaper i verktygsfältet högst upp. Ett meddelande bekräftar att den anpassade bilden är inaktiverad.

  • Om du vill återställa den anpassade bilden på inloggningssidan för Brand Portal klickar du på Activate Wallpaper i verktygsfältet. Ett meddelande bekräftar att bilden har återställts.

  • Klicka på Save om du vill spara ändringarna.

Anpassa rubriken customize-the-header

Sidhuvudet visas på olika Brand Portal-sidor när du har loggat in på Brand Portal.

 1. Klicka på Experience Manager-logotypen i verktygsfältet överst för att öppna administrationsverktygen.

 2. Klicka på Branding på panelen Administrationsverktyg.

 3. Om du vill anpassa sidhuvudet för Brand Portal-gränssnittet väljer du Header Image i den vänstra listen på sidan Configure Branding. Standardbilden för sidhuvud visas.

 4. Om du vill överföra en rubrikbild klickar du på ikonen Choose Image och väljer Upload.

  Om du vill använda en befintlig Brand Portal-bild väljer du Select from existing.

  Välj en bild med resursväljaren.

 5. Om du vill ta med en URL-adress i rubrikbilden anger du den i rutan Image URL. Du kan ange externa eller interna URL-adresser. Interna länkar kan också vara relativa länkar, till exempel
  /mediaportal.html/content/dam/mac/tenant_id/tags.
  Den här länken dirigerar användare till mappen taggar.
  Om du vill spara ändringarna klickar du på Save i verktygsfältet högst upp.

 6. Klicka på ikonen Preview i verktygsfältet högst upp för att generera en förhandsvisning av Brand Portal-gränssnittet med rubrikbilden.


 7. Gör följande på sidan Configure Branding > Header Image om du vill aktivera eller inaktivera rubrikbilden:

  • Om du vill förhindra att en rubrikbild visas på Brand Portal-sidor klickar du på Deactivate Header i verktygsfältet högst upp. Ett meddelande bekräftar att bilden är inaktiverad.

  • Om du vill att rubrikbilden ska visas igen på Brand Portal-sidor klickar du på Activate Header i verktygsfältet högst upp. Ett meddelande bekräftar att bilden är aktiverad.

  • Klicka på Save om du vill spara ändringarna.

Anpassa e-postmeddelanden customize-the-email-messaging

När resurser delas som en länk får användarna ett e-postmeddelande med länken. Administratörer kan anpassa meddelandena, det vill säga logotyp, beskrivning och sidfot, för dessa e-postmeddelanden.

 1. Klicka på Experience Manager-logotypen i verktygsfältet överst för att öppna administrationsverktygen.

 2. Klicka på Branding på panelen Administrationsverktyg.

 3. När resurser delas som länkar eller hämtas via e-post, och när collections delas, skickas e-postmeddelanden till användarna. Om du vill anpassa e-postmeddelandet väljer du Email Message från den vänstra listen på sidan Configure Branding.

 4. Om du vill lägga till en logotyp i utgående e-postmeddelanden klickar du på Upload i verktygsfältet högst upp.

 5. I avsnittet Description anger du sidhuvud och sidfot för e-post. Om du vill spara ändringarna klickar du på Save i verktygsfältet högst upp.

  note note
  NOTE
  Om du inte använder den rekommenderade storleken för logotypen, eller om sidhuvuds- och sidfotstexten överskrider det rekommenderade antalet ord, kan innehållet i e-postmeddelandet bli förvrängt.
recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3