Responsiv layout responsive-layout

CAUTION
Även om behållarkomponenten Layout är tillgänglig i det klassiska användargränssnittet är dess fullständiga funktioner bara tillgängliga och stöds i det beröringsaktiverade användargränssnittet. Se Responsiv layout mer information finns i standarddokumentationen.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2