Om du skriver i det klassiska gränssnittet authoring-in-the-classic-ui

Klassiskt användargränssnitt och pekaktiverat användargränssnitt classic-ui-and-touch-enabled-ui

Det klassiska användargränssnittet är det skrivbordsorienterade användargränssnittet som har varit tillgängligt sedan CQ5 (det föregående AEM). Följande dokumentation om redigering är fokuserad på det här användargränssnittet.

Det beröringskänsliga användargränssnittet är det nya standardgränssnittet för AEM, som är utformat för både pekskärmar och stationära enheter. Se standarddokumentation för mer information.

NOTE
Eftersom det pekbaserade användargränssnittet är standardgränssnittet för AEM bevaras inte längre det klassiska användargränssnittet. Det innebär att det finns vissa funktioner som inte är tillgängliga i det klassiska användargränssnittet.

Begreppet redigering (och publicering) concept-of-authoring-and-publishing

Oavsett vilket gränssnitt du väljer finns det vissa begrepp och idéer som är gemensamma för redigering, och de beskrivs väl här i standarddokumentationen.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2