Redigeringssidor authoring-pages

Här följer en översikt över redigering med AEM:

NOTE
I det här avsnittet beskrivs de uppgifter som ska utföras när en innehållssida redigeras.

Snabböversikt över funktioner som används för att skapa sidor quick-overview-of-features-used-for-authoring-pages

För att du ska få hjälp med att skapa sidor innehåller redigeringsmiljön funktioner som:

 • Dra och släpp
  Komponenter (t.ex. Text, Bild) och digitala resurser (t.ex. bilder) kan placeras på sidan genom att dra och släppa dem på önskad plats.

 • Redigering
  När du har placerat den på sidan kan du öppna en komponentspecifik dialogruta där du kan ange komponentens innehåll och/eller konfigurera egenskaper (till exempel bildstorlek).

 • In-place Editing
  Text- och bildkomponenter kan redigeras direkt på webbsidan utan att du behöver öppna en dialogruta eller någon explicit sparåtgärd.

 • Sidekick
  Ett flytande "kontrollfönster" som visas på den redigerbara sidan. Härifrån kan nya komponenter dras till sidan och sidspecifika åtgärder kan utföras.

 • Content Finder
  Till vänster på varje redigerbar sida ger innehållssökaren snabb åtkomst till en rad olika resurser, inklusive digitala resurser (som andra Flashar, element och dokument), andra sidor och stycken. Dessa objekt kan dras till sidan, t.ex. för att placera resurser eller skapa länkar till andra sidor.

 • Snabbmeny
  Högerklick på de flesta element på skärmen (till exempel stycken på sidan) öppnar en snabbmeny med lämpliga åtgärdsalternativ.

 • Sök medan du skriver
  I vissa scenarier (t.ex. sökvägsval i redigeringsdialogrutor) visas dynamiska matchningar när du skriver frågan när du söker efter innehåll via AEM.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2