Arbeta med Dynamic Media working-with-dynamic-media

Dynamic Media hjälper till att leverera visuellt marknadsförings- och marknadsföringsmaterial on demand, som automatiskt skalas för konsumtion på webben, mobiler och sociala medier. Med en uppsättning primära källresurser genererar och levererar Dynamic Media flera varianter av multimedieinnehåll i realtid via sitt globala, skalbara, prestandaoptimerade nätverk.

Dynamic Media visar interaktivt material, som zoomning, 360-graders rotation och video. Dynamic Media införlivar smidigt arbetsflödena i Adobe Experience Manager Digital Asset Management (Assets) för att förenkla och effektivisera hanteringen av digitala kampanjer.

Arbetet med Dynamic Media är inte tillgängligt i det klassiska användargränssnittet. Se Arbeta med Dynamic Media, som täcker användargränssnittet med pekfunktion.

NOTE
Om du använder Dynamic Media kan du inte använda automatiska överföringar samtidigt om integrera Dynamic Media Classic i Adobe Experience Manager. Se Aktivera Dynamic Media. Dynamic Media är inaktiverat som standard.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2