Använda arbetsflöden på sidor applying-workflows-to-pages

När du redigerar kan du anropa arbetsflöden för att utföra åtgärder på dina sidor. Det går också att använda mer än ett arbetsflöde.

När du använder arbetsflödet anger du följande information:

 • Arbetsflödet som ska användas.
  Du kan använda vilket arbetsflöde som helst (som du fått tillgång till av AEM-administratören).
 • Alternativt kan du använda en titel som hjälper till att identifiera arbetsflödesinstansen i en användares inkorg.
 • Arbetsflödets nyttolast. Det kan vara en eller flera sidor.

Arbetsflöden kan startas från:

Starta ett arbetsflöde från platskonsolen starting-a-workflow-from-the-sites-console

Du kan starta ett arbetsflöde från:

I båda fallen måste du:

Starta ett arbetsflöde från verktygsfältet Platser starting-a-workflow-from-the-sites-toolbar

Du kan starta ett arbetsflöde från verktygsfältet i Webbplatser konsol:

 1. Navigera till och markera önskad sida.

 2. Från Skapa i verktygsfältet kan du nu välja Arbetsflöde.

  screen_shot_2019-03-06at121237pm

 3. The Skapa arbetsflöde guiden hjälper dig ange arbetsflödesinformation.

Starta ett arbetsflöde från tidslinjen starting-a-workflow-from-the-timeline

Från Tidslinje du kan starta ett arbetsflöde som ska användas för den valda resursen.

 1. Välj resurs och öppna Tidslinje (eller öppna tidslinjen och välj sedan resursen).

 2. Pilen i kommentarfältet kan användas för att visa Starta arbetsflöde:

  screen-shot_2019-03-05at120026

 3. The Skapa arbetsflöde guiden hjälper dig ange arbetsflödesinformation.

Ange arbetsflödesinformation i guiden Skapa arbetsflöde specifying-workflow-details-in-the-create-workflow-wizard

The Skapa arbetsflöde hjälper dig att välja arbetsflöde och ange nödvändig information.

När du har öppnat Skapa arbetsflöde guide från antingen:

Du kan ange information:

 1. I Egenskaper de grundläggande alternativen för arbetsflödet definieras:

  • Arbetsflödesmodell

  • Arbetsflödets titel

   • Du kan ange en titel för den här instansen så att du lättare kan identifiera den i ett senare skede.

  Beroende på arbetsflödesmodellen är följande alternativ också tillgängliga. Dessa gör att det paket som skapas som nyttolast kan behållas när arbetsflödet har slutförts.

  • Behåll arbetsflödespaket

  • Pakettitel

   • Du kan ange en rubrik för paketet för att underlätta identifieringen.
  note note
  NOTE
  The Behåll arbetsflödespaket är tillgängligt när arbetsflödet har konfigurerats för Stöd för flera resurser och flera resurser har valts.

  När det är klart, använd Nästa för att fortsätta.

  wf-52

 2. I Omfång steg du kan välja:

  • Lägg till innehåll för att öppna sökvägsläsare och välj ytterligare resurser. När du är i webbläsaren klickar du på Välj för att lägga till innehållet i arbetsflödesinstansen.

  • En befintlig resurs som visar ytterligare åtgärder:

   • Inkludera underordnade för att ange att underordnade resurser ska inkluderas i arbetsflödet.
    En dialogruta öppnas där du kan förfina markeringen enligt:

    • Inkludera endast omedelbara barn.
    • Inkludera endast ändrade sidor.
    • Inkludera endast redan publicerade sidor.

    Alla underordnade objekt läggs till i listan över resurser som arbetsflödet gäller för.

   • Ta bort markering för att ta bort resursen från arbetsflödet.

  wf-53

  note note
  NOTE
  Om du lägger till ytterligare resurser kan du använda Bakåt för att justera inställningen för Behåll arbetsflödespaket i steget Egenskaper.
 3. Använd Skapa för att stänga guiden och skapa arbetsflödesinstansen. Ett meddelande visas i webbplatskonsolen.

Starta ett arbetsflöde från sidredigeraren starting-a-workflow-from-the-page-editor

När du redigerar en sida kan du markera Sidinformation i verktygsfältet. Listrutan har ett alternativ Starta i arbetsflöde. Då öppnas en dialogruta där du kan ange önskat arbetsflöde, tillsammans med en titel om det behövs:

wf-54

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2