Exportera till CSV export-to-csv

Skapa CSV-rapport Med kan du exportera information om sidorna till en CSV-fil på det lokala systemet.

 • Den hämtade filen anropas export.csv
 • Innehållet beror på de egenskaper du väljer.
 • Du kan definiera banan tillsammans med exportens djup.
NOTE
Hämtningsfunktionen och standarddestinationen för webbläsaren används.

The Skapa CSV-export kan du välja:

 • Egenskaper att exportera

  • Metadata

   • Namn
   • Ändrad
   • Publicerad
   • Mall
   • Arbetsflöde
  • Översättning

   • Översatt
  • Analyser

   • Sidvyer
   • Unika besökare
   • Tid på sidan
 • Djup

  • Överordnad sökväg
  • Endast direktunderordnade
  • Ytterligare nivåer av barn
  • Nivåer

Resultatet export.csv filen kan öppnas i Excel eller något annat kompatibelt program.

etc-01

Skapa CSV-rapport är tillgängligt när du bläddrar bland Webbplatser konsol (i listvyn): det är ett alternativ för Skapa nedrullningsbar meny:

etc-02

Så här skapar du en CSV-export:

 1. Öppna Webbplatser navigera till önskad plats om det behövs.

 2. I verktygsfältet väljer du Skapa och sedan CSV-rapport för att öppna guiden:

  etc-03

 3. Välj de egenskaper som ska exporteras.

 4. Välj Skapa.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2