Rikta in er på Adobe Campaign targeting-your-adobe-campaign

Om du vill använda ditt Adobe Campaign-nyhetsbrev måste du först skapa segmentering, som bara är tillgängligt i det klassiska användargränssnittet (för klientkontext). Efter det kan ni skapa riktade upplevelser för Adobe Campaign. Båda beskrivs i det här avsnittet.

Ställ in segmentering i AEM setting-up-segmentation-in-aem

Om du vill ställa in segmentering måste du använda det klassiska användargränssnittet för att ställa in segmenten. De återstående stegen kan utföras i standardgränssnittet.

Att skapa segmentering innefattar att skapa segment, ett varumärke, en kampanj och upplevelser.

NOTE
Segment-ID måste mappas till det på Adobe Campaign-sidan.

Skapa segment creating-segments

Så här skapar du segment:

 1. Öppna segmenteringskonsol<host>:<port>/miscadmin#/etc/segmentering.
 2. Skapa en sida och ange en rubrik, till exempel AC-segment- och väljer Segment (Adobe Campaign) mall.
 3. Markera den skapade sidan i trädvyn till vänster.
 4. Skapa till exempel ett segment som riktar sig till manliga användare genom att skapa en sida under segmentet som du skapade som kallas hane och markera Segment (Adobe Campaign) mall.
 5. Öppna den skapade segmentsidan och dra och släpp en Segment-ID från sidosparken till sidan.
 6. Dubbelklicka på trait och ange det ID som i det här fallet representerar det manliga segment som definieras i Adobe Campaign, till exempel MALE - och klicka OK. Följande meddelande ska visas: targetData.segmentCode == "MALE"
 7. Upprepa stegen för ett annat segment, till exempel ett segment som riktar sig till kvinnliga användare.

Skapa ett varumärke creating-a-brand

Så här skapar du ett varumärke:

 1. I Webbplatser, navigera till Kampanjer mapp (till exempel i We.Retail).
 2. Klicka Skapa sida och ange en rubrik för sidan, till exempel We.Retail Brand och välj Varumärke mall.

Skapa en kampanj creating-a-campaign

Skapa en kampanj:

 1. Öppna Varumärke sida som du skapade.
 2. Klicka Skapa sida och ange en rubrik för sidan, till exempel We.Retail Campaign, och välj Campaign mall och klicka på Skapa.

Skapa upplevelser creating-experiences

Så här skapar du upplevelser för segment:

 1. Öppna Campaign sida som du skapade.
 2. Skapa upplevelser för era segment genom att klicka Skapa sida och ange en rubrik för sidan, t.ex. Handla när du skapar en upplevelse för manligt segment, och välj Upplevelse mall.
 3. Öppna den skapade Experience-sidan.
 4. Klicka Redigera och sedan under Segment klickar du Lägg till objekt.
 5. Ange sökvägen till det manliga segmentet, till exempel /etc/segmentation/ac-segments/man och klicka OK. Följande meddelande ska visas: Upplevelsen är inriktad på: man
 6. Upprepa föregående steg för att skapa en upplevelse för alla segment, till exempel kvinnligt mål.

Skapa ett nyhetsbrev med riktat innehåll creating-a-newsletter-with-targeted-content

När ni har skapat segment, varumärken, kampanjer och upplevelser kan ni skapa ett nyhetsbrev med riktat innehåll. När ni har skapat upplevelsen länkar ni upplevelser till era segment.

NOTE
E-postexempel är bara tillgängliga i Geometrixx. Hämta exempelinnehåll för Geometrixx från paketresurs.

Så här skapar du ett nyhetsbrev med riktat innehåll:

 1. Skapa ett nyhetsbrev med riktat innehåll: Klicka nedan på E-postkampanjer i Geometrixx Outdoors Skapa > Sida och välj en av Adobe Campaign Mail-mallarna.

  chlimage_1-188

 2. Lägg till en text- och personaliseringskomponent i nyhetsbrevet.

 3. Lägg till text i komponenten Text och Personalization, till exempel"This is the default".

 4. Klicka på pilen bredvid Redigera och markera Målinriktning.

 5. Välj ert varumärke i den nedrullningsbara menyn Varumärke och välj er kampanj. (Detta är varumärket och kampanjen som du skapade tidigare).

 6. Klicka Börja målinrikta. Dina segment visas i området Publiker. Standardupplevelsen används om inget av de definierade segmenten matchar.

  note note
  NOTE
  Som standard använder de e-postexempel som ingår i AEM Adobe Campaign som målmotor. För anpassade nyhetsbrev kan du behöva välja Adobe Campaign som målmotor. När du väljer mål klickar du på + i verktygsfältet, anger en rubrik för den nya aktiviteten och väljer Adobe Campaign som målinriktningsmotor.
 7. Klicka Standard och sedan komponenten Text och Personalization som du har lagt till så ser du Bullseye med en pil. Klicka på ikonen om du vill ange komponenten som mål.

  chlimage_1-189

 8. Navigera till ett annat segment (man) och klicka på Lägg till erbjudande och klicka på plusikonen +. Redigera sedan erbjudandet.

 9. Navigera till ett annat segment (Kvinna) och klicka Lägg till erbjudande och plusikonen +. Redigera sedan erbjudandet.

 10. Klicka Nästa för att se Mappning, klicka sedan på Nästa om du vill visa inställningar som inte gäller för Adobe Campaign, och klicka på Spara.

  AEM genererar automatiskt rätt målinriktningskod för Adobe Campaign när innehållet används i en leverans inom Adobe Campaign

 11. Skapa leveransen i Adobe Campaign - välj E-postleverans med AEM innehåll och välj det lokala AEM och bekräfta dina ändringar.

  I HTML-vyn omges de olika upplevelserna av målkomponenter av Adobe Campaign målkod.

  chlimage_1-190

  note note
  NOTE
  Om du även ställer in segmenten i Adobe Campaign klickar du på Förhandsgranska visar upplevelserna för varje segment.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2