Felsökning av Adobe Experience Manager troubleshooting-aem

I följande avsnitt beskrivs några problem som du kan stöta på när du använder AEM (Adobe Experience Manager), tillsammans med förslag på hur du felsöker dem.

NOTE
Om du felsöker redigeringsproblem i AEM, se Felsökning för författare.
NOTE
När du får problem är det också värt att kontrollera listan med Kända fel för din instans (release- och servicepaket).

Felsökningsscenarier för administratörer troubleshooting-scenarios-for-administrators

I följande tabell visas en översikt över problem som administratörer kan felsöka:

Roll
Problem
Systemadministratör
Om du dubbelklickar på Quickstart-behållaren händer ingenting och filen öppnas i ett annat program (t.ex. arkivhanteraren)
Systemadministratör
Mitt program som körs på CRX orsakar fel av typen slut på minne
Systemadministratör
AEM välkomstskärm visas inte i webbläsaren när du dubbelklickat AEM CM QuickStart

Systemadministratör

admin-användare

Göra en tråddump

Systemadministratör

admin-användare

Söker efter oavslutade JCR-sessioner

Installationsproblem installation-issues

Se Vanliga installationsproblem för information om följande felsökningsscenarier:

 • Att dubbelklicka på Quickstart-behållaren har ingen effekt och JAR-filen har ingen effekt med ett annat program (t.ex. arkivhanteraren).
 • Program som körs på CRX orsakar fel av typen slut på minne.
 • AEM välkomstskärm visas inte i webbläsaren när du dubbelklickat AEM QuickStart.

Metoder för felsökningsanalys methods-for-troubleshooting-analysis

Göra en tråddump making-a-thread-dump

Tråddumpen är en lista över alla Java™-trådar som är aktiva. Om AEM inte reagerar som de ska kan tråddumpen hjälpa dig att identifiera lås eller andra problem.

Använda Sling Thread Dumper using-sling-thread-dumper

 1. Öppna AEM Web Console; till exempel vid https://localhost:4502/system/console/.
 2. Välj Threads under Status -fliken.

screen_shot_2012-02-13at43925pm

Använda jstack (kommandorad) using-jstack-command-line

 1. Hitta PID (process-id) för den AEM Java™-instansen.

  Du kan till exempel använda ps -ef eller jps.

 2. Kör:

  jstack <pid>

 3. Visar tråddumpen.

NOTE
Du kan lägga till tråddumpar i en loggfil med hjälp av >> omdirigering av utdata:
jstack <pid> >> /path/to/logfile.log

Se Så här tar du trådmodeller från en JVM dokumentation för mer information

Söker efter oavslutade JCR-sessioner checking-for-unclosed-jcr-sessions

När funktionalitet utvecklas för AEM WCM kan JCR-sessioner öppnas (vilket kan jämföras med att öppna en databasanslutning). Om de öppnade sessionerna aldrig stängs kan systemet få följande symtom:

 • Systemet blir långsammare.
 • Du kan se mycket av CacheManager: resizeAll-poster i loggfilen; följande nummer (size=<x>) visar antalet cacheminnen. Varje session öppnar flera cacheminnen.
 • Från tid till annan har systemet slut på minne (efter några timmar, dagar eller veckor - beroende på allvarlighetsgraden).

Om du vill analysera oavslutade sessioner och ta reda på vilken kod som inte stänger en session kan du läsa artikeln i kunskapsbasen Analysera oavslutade sessioner.

Använda Adobe Experience Manager Web Console using-the-adobe-experience-manager-web-console

OSGi-paketens status kan också ge en tidig indikation på eventuella problem.

 1. Öppna AEM Web Console; till exempel vid https://localhost:4502/system/console/.

 2. Välj Paket under OSGI -fliken.

 3. Kontrollera:

  • paketens status. Om något är inaktivt eller missnöjt kan du försöka stoppa och starta om paketet. Om problemet kvarstår bör du undersöka det ytterligare med andra metoder.
  • om något av paketen saknar beroenden. Den här typen av information kan du se genom att klicka på det enskilda paketnamnet, som är en länk (följande exempel har inga problem):

screen_shot_2012-02-13at44706pm

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2