Konfigurera komponenten Video configure-the-video-component

The Videokomponent Med kan du placera en fördefinierad, färdig videoresurs på sidan.

För att korrekt omkodning ska ske installerar administratören FFmpeg separat. Se Installera och konfigurera AEM. Administratörer kan också Konfigurera videoprofiler för användning med HTML5-element.

CAUTION
Den här Foundation-komponenten har tagits bort. Adobe rekommenderar att du använder Bädda in komponent för kärnkomponenter i stället.
CAUTION
Den här komponenten förväntas inte längre fungera utan omfattande anpassning på projektnivå.

Konfigurera videoprofiler configure-video-profiles

Definiera videoprofiler om du vill använda HTML5-element. De som väljs här används i ordning. Använd Designläge (Endast Classic UI) och välj Profiles tab:

chlimage_1-317

I den här dialogrutan kan du även konfigurera designen för videokomponenten och parametrar för Playback, Flashoch Advanced.

Installera och konfigurera AEM install-ffmpeg

Videokomponenten använder öppen källkod-produkten från tredje part för omkodning av videoklipp. Hämtat från https://ffmpeg.org/. När du har installerat mpeg konfigurerar du AEM att använda en viss ljudkodek och specifika körningsalternativ.

Så här installerar du FlashPeg på Windows gör du så här:

 1. Hämta den kompilerade binärfilen som ffmpeg.zip.
 2. Avarkivera till en mapp.
 3. Ange systemmiljövariabeln PATH till <your-ffmpeg-location>\bin.
 4. Starta om AEM.

Så här installerar du FlashPeg på MACOS X gör du så här:

 1. Install Xcode available at developer.apple.com/xcode.
 2. Installationen finns på XQuartz för att X11.
 3. Installera MacPorts som finns på www.macports.org.
 4. Kör i konsolen sudo port install ffmpeg och följ instruktionerna på skärmen. Se till att sökvägen till FFmpeg körbar fil läggs till i PATH systemvariabel.

Så här installerar du FlashPeg på macOS X 10.6 gör du så här i den förkompilerade versionen:

 1. Hämta den förkompilerade versionen.
 2. Avarkivera det på /usr/local katalog.
 3. Kör i konsolen sudo ln -s /usr/local/Cellar/ffmpeg/0.6/bin/ffmpeg /usr/bin/ffmpeg. Ändra sökvägen efter behov.

Till konfigurera AEM gör du så här:

NOTE
Dessa steg är bara nödvändiga om du behöver anpassa kodekarna ytterligare.
 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren. Åtkomst http://localhost:4502/crx/de.

 2. Välj /libs/settings/dam/video/format_aac/jcr:content nod och kontrollera att nodegenskaperna är följande:

  • audioCodec är aac.
  • customArgs är -flags +loop -me_method umh -g 250 -qcomp 0.6 -qmin 10 -qmax 51 -qdiff 4 -bf 16 -b_strategy 1 -i_qfactor 0.71 -cmp chroma -subq 8 -me_range 16 -coder 1 -sc_threshold 40 -b-pyramid normal -wpredp 2 -mixed-refs 1 -8x8dct 1 -fast-pskip 1 -keyint_min 25 -refs 4 -trellis 1 -direct-pred 3 -partitions i8x8,i4x4,p8x8,b8x8.
 3. Om du vill anpassa konfigurationen skapar du en övertäckning i /apps/settings/ nod och flytta samma struktur under /conf/global/settings/ nod. Det kan inte redigeras i /libs nod. Till exempel för att täcka över bana /libs/settings/dam/video/fullhd-bp, skapa på /conf/global/settings/dam/video/fullhd-bp.

  note note
  NOTE
  Täck över och redigera hela profilnoden och inte bara den egenskap som behöver ändras. Sådana resurser löses inte via SlingResourceMerger.
 4. Om du har ändrat någon av egenskaperna klickar du på Save All.

NOTE
Ändringar i standardarbetsflödesmodellerna som är färdiga bevaras inte när du uppgraderar AEM. Adobe rekommenderar att du kopierar de ändrade arbetsflödesmodellerna innan du redigerar dem. Du kan till exempel kopiera den färdiga filen DAM Update Asset modellen innan du redigerar steget för FFmpeg-omkodning i DAM Update Asset modell för att välja videoprofilnamn som fanns före uppgraderingen. Sedan kan du täcka över /apps nod som AEM kan hämta anpassade ändringar i modellen som är klar att användas.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2