Konfigurera för AEM program configuring-for-aem-apps

Med Adobe Experience Manager Apps kan du uppdatera innehållet i OTA-koden (i stället för AIR). Det uppdaterade innehållet lagras på publiceringsinstansen. Om du vill att appen på enheten ska kunna ansluta till publiceringsinstansen och söka efter uppdateringar, måste publiceringsinstansen konfigureras så att en tom referensrubrik tillåts.

Konfigurerar tomt referenshuvud configuring-empty-referrer-header

Så här konfigurerar du referenspunktsfiltertjänsten:

  • Öppna Apache Felix-konsolen (Konfigurationer) på:
  • https://<server>:<port_number>/system/console/configMgr
  • Logga in som administratör.
  • I Konfigurationer väljer du: Apache Sling Referer-filter
  • Markera fältet Tillåt tomt så att du kan tillåta tomma/saknade hänvisningsrubriker.
  • Klicka Spara för att spara ändringarna.

chlimage_1-58

Se OSGI-konfigurationsinställningar och Säkerhetschecklista - Problem med förfalska begäran mellan webbplatser för mer information.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2