Översiktskonsol för Live Copy live-copy-overview-console

The Live Copy - översikt gör att du kan:

 • Visa/hantera arv på en webbplats:

  • Visa det blå trädet och motsvarande Live-kopia-struktur, tillsammans med deras arvsstatus
  • Ändra arvsstatus, till exempel göra uppehåll, återuppta
  • Visa egenskaper för utkast och live-kopia
 • Utför utrullningsåtgärder

Öppna Live Copy-översikt opening-the-live-copy-overview

Du kan öppna Live-kopieringsöversikt från:

Öppna Live Copy-översikt - referenser för en designsida opening-live-copy-overview-references-for-a-blueprint-page

The Live Copy - översikt kan öppnas från Referenser sidpanelen på Webbplatser konsol:

 1. I Webbplatser konsol, navigera till din ritningssida och markera den.

 2. Öppna Referenser panel och markera Live-kopior.

  Referenspanelen - Live-kopior

  note note
  NOTE
  Du kan också öppna Referenser först och sedan välja en plan.
 3. Välj Live Copy - översikt om du vill visa och använda översikten över alla live-kopior som hör till den valda planen.

 4. Använd Stäng för att avsluta och återgå till Webbplatser konsol.

Öppna Live Copy-översikt - egenskaper för en designsida opening-live-copy-overview-properties-of-a-blueprint-page

The Live Copy - översikt kan öppnas när du visar egenskaper för en ritningssida:

 1. Öppna Egenskaper för lämplig ritningssida.

 2. Öppna Blueprint -fliken - Live Copy - översikt visas i det övre verktygsfältet:

  Fliken Utskrift - Live-kopia - översikt

 3. Välj Live Copy - översikt om du vill visa och använda översikten över alla live-kopior som hör till den aktuella planen.

  note note
  NOTE
  Mer information finns även i artikeln i kunskapsbasen LiveCycle-statusmeddelande - uppdaterad/grön/synkroniserad.
 4. Använd Stäng för att avsluta och återgå till Webbplatser konsol.

Använda Live Copy-översikt using-the-live-copy-overview

The Live Copy - översikt kan även användas för att utföra åtgärder på live-kopian:

 1. Öppna Live Copy - översikt.
 2. Välj önskad skiss- eller Live copy-sida - verktygsfältet uppdateras för att visa tillgängliga åtgärder. The funktionsmakron beroende på om du väljer en skiss eller live copy sida:

Åtgärder för en designsida actions-for-a-blueprint-page

När du väljer en ritningssida är följande åtgärder tillgängliga:

Markerad skiss - tillgängliga åtgärder

 • Redigera

  • Öppna ritningssidan för redigering.
 • Utrullning

  • Utför en utrullning för att föra över ändringar från källan till livecopy.

Åtgärder för en Live Copy-sida actions-for-a-live-copy-page

När du väljer en live-kopieringssida är följande åtgärder tillgängliga:

Live copy page selected - actions available

 • Redigera

  • Öppna kopieringssidan för redigering.
 • Relationsstatus

  • Visa information om status och arv.
 • Synkronisera

  • Synkronisera en live-kopia för att dra ändringar från källan till livecopy.
 • Återställ

  • Återställ en live-kopieringssida om du vill ta bort alla arvsannulleringar och återställa sidan till samma läge som källsidan.
 • Gör uppehåll

  • Inaktiverar tillfälligt relationen mellan en live-kopia och dess planeringssida.
 • Återuppta

  • Med Fortsätt kan du återskapa en pausad relation.
 • Koppla loss

  • Tar permanent bort den aktiva relationen mellan en live-kopia och dess designsida.

Relationsstatus relationship-status

The Relationsstatus konsolen har två flikar med en rad funktioner:

Statusinformation för relation relationship-status-information

På den här fliken finns detaljerad information om statusen för relationen mellan ritningen och den aktiva kopian:

Statusinformation för relation

Live Copy-information live-copy-information

På den här fliken kan du visa och redigera konfigurationen av live-kopian:

Live copy-information

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2