HTTP2 Delivery of Content FAQ http-delivery-of-content-faq

Adobe är glada över att kunna meddela att HTTP/2-leverans av innehåll är tillgänglig. När du använder HTTP/2 observeras en generell prestandaökning.

Vad är HTTP/2? what-is-http

HTTP/2 förbättrar sättet som webbläsare och servrar kommunicerar på, vilket ger snabbare överföring av information samtidigt som man minskar behovet av processorkraft.

På följande webbplats beskrivs HTTP/2 och dess fördelar på ett kort och enkelt sätt:

Vad du måste känna till om HTTP/2.

Vilka är de viktigaste fördelarna med att gå över till HTTP/2 för innehållsleverans? what-are-the-key-benefits-of-moving-to-http-for-content-delivery

Prestandaförbättringarna varierar mycket beroende på faktorer som webbplatsens kod, hur du använder Dynamic Media, kundens enhet, skärm och plats.

Adobe testning gav följande resultat:

 • För bilder har svarstiden förbättrats med 7 %-28 % beroende på enhet och webbläsare. De mest betydande prestandavinster gjordes på iOS-enheter.
 • För tittare har lästiden förbättrats med 15 %.

I följande exempel visas skillnaden mellan HTTP/1 och HTTP/2-inläsning:

https://http2.akamai.com/demo

Är jag berättigad att växla över till HTTP/2? am-i-eligible-to-switch-over-to-http

Om du vill använda HTTP/2 måste du uppfylla följande krav:

 • Använd säker HTTPS för multimedieförfrågningar.

 • Använd det Adobe-paketerade CDN (content delivery network) som en del av din Dynamic Media-licens.

 • Använd en dedikerad domän (det vill säga images.company.com eller mycompany.scene7.com), inte en allmän Dynamic Media-domän (det vill säga s7d1.scene7.com, s7d2.scene7.com, eller s7d13.scene7.com).

  Öppna dialogrutan Dynamic Media Classic desktop applicationoch logga sedan in på ditt eller dina företagskonton. Navigera sedan till Setup > Application Setup > General Settings. Leta efter fältet med etiketten Namn på publicerad server. Om du för närvarande använder en allmän Dynamic Media-domän kan du begära att du flyttar över till din egen anpassade domän som en del av den här övergången.

Hur aktiverar jag HTTP/2 för mitt Dynamic Media-konto? what-is-the-process-for-enabling-http-for-my-scene-account

 1. Använd Admin Console för att skapa ett supportärende och begär att få gå över till HTTP/2; detta görs inte automatiskt åt dig.

 2. Ange följande information i ditt supportärende:

  • Primärt kontaktnamn, e-postadress och telefonnummer.

  • Alla domäner som ska överföras till HTTP2. Det vill säga, images.company.com eller mycompany.scene7.com.

   Öppna dialogrutan Dynamic Media Classic desktop applicationoch logga sedan in på ditt eller dina företagskonton. Navigera sedan till Setup > Application Setup > General Settings. Leta efter fältet med etiketten Published Server Name.

  • Verifiera att du använder säkra HTTPS för multimedieförfrågningar.

  • Kontrollera att du använder CDN via Adobe och inte hanteras med en direkt relation.

  • Kontrollera att du använder en dedikerad domän. Det vill säga, images.company.com eller mycompany.scene7.com, inte en allmän Dynamic Media-domän som s7d1.scene7.com, s7d2.scene7.com, s7d13.scene7.com.

   Öppna dialogrutan Dynamic Media Classic desktop applicationoch logga sedan in på ditt eller dina företagskonton. Navigera sedan till Setup > Application Setup > General Settings. Leta efter fältet med etiketten Published Server Name. Om du för närvarande använder en allmän Dynamic Media-domän kan du begära att du flyttar över till din egen anpassade domän som en del av den här övergången.

 3. Adobe kundsupport lägger till dig i HTTP/2-väntelistan baserat på i vilken ordning begäranden skickades.

 4. När Adobe är redo att hantera din begäran kontaktar supporten dig för att koordinera övergången och ange ett måldatum.

 5. Du får ett meddelande när du är klar och du kan verifiera en lyckad övergång till HTTP2.

När kan jag förvänta mig en övergång till HTTP/2? when-can-i-expect-to-be-transitioned-over-to-http

Förfrågningar behandlas i den ordning som de tas emot av Adobe kundsupport.

NOTE
Det finns en lång ledtid eftersom övergången till HTTP/2 innebär att cacheminnet rensas. Därför kan bara ett fåtal kundövergångar hanteras åt gången.

Vilka är riskerna med att gå över till HTTP/2? what-are-the-risks-with-moving-to-http

Övergången till HTTP/2 tar bort ditt cacheminne vid CDN eftersom det handlar om att gå över till en ny CDN-konfiguration.

Det icke-cachelagrade innehållet träffar direkt på Adobe-servrar tills cachen återskapas. På grund av den här åtgärden planerar Adobe att hantera ett fåtal kundövergångar i taget så att godtagbara prestanda upprätthålls när förfrågningar tas från Adobe ursprung.

Hur kan du verifiera om en URL eller webbplats är aktiverad med HTTP/2? how-can-you-verify-whether-a-url-or-website-is-activated-with-http

Ladda ned ett tillägg som du kan använda med webbläsaren. För Firefox och Chrome finns ett tillägg som heter HTTP/2 and SPDY Indicator. Webbläsare stöder bara säkert HTTP/2, så det är nödvändigt att anropa en URL med HTTPS för att verifiera. Om HTTP/2 stöds anges det av tillägget i form av en blå Flash-symbol och rubriken"X-Firefox-Spdy" :"h2".

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2