AEM Sites - GDPR-beredskap aem-sites-gdpr-readiness

IMPORTANT
GDPR används som exempel i avsnitten nedan, men de ingående detaljerna gäller alla dataskydds- och sekretessbestämmelser, som GDPR, CCPA och så vidare.

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning om integritetsskydd får verkan från och med maj 2018.

AEM Sites är redo att hjälpa kunderna med deras GDPR-efterlevnadsskyldigheter. På den här sidan får kunderna hjälp med hur de hanterar GDPR-förfrågningar i AEM Sites. Den beskriver platsen för privata data som lagras och hur du tar bort dem manuellt eller med kod.

Mer information finns i GDPR-sidan på Adobe Privacy Center.

NOTE
Se AEM GDPR-beredskap för mer information.

Författarserver author-server

Användarkonton och UGC-innehåll på författarservern beskrivs i Plattforms-GDPR-dokumentation.

Publish Server publish-server

Användarkonton som används för att autentisera besökare på webbplatsen, och UGC-innehåll på publiceringsservern omfattas av Plattforms-GDPR-dokumentation.

Som standard lagrar inte AEM Sites-komponenter formulärdata som anges av besökare på publiceringsservern. Vi rekommenderar att du vidarebefordrar data till ett tredjepartssystem eller Adobe Campaign för vidare bearbetning.

Opt-In/Opt-Out opt-in-opt-out

AEM har anmälningstjänst för cookie som kan användas för att hantera anmälan/avanmälan för användare.

Förbättrade insikter från Analytics enhanced-insights-by-analytics

AEM Sites innehåller en valfri integrering med Enhanced Insights by Analytics som använder funktioner i Adobe Analytics On-Demand Service.

Mer information om hur man hanterar förfrågningar från registrerade GDPR gällande Adobe Analytics finns på Adobe Analytics och GDPR.

Förbättrad personalisering med Target enhanced-personalization-by-target

AEM Sites innehåller en valfri integrering med Förbättrad personalisering via Target som använder funktioner i Adobe Target On-Demand Service.

Mer information om hur man hanterar förfrågningar från registrerade GDPR gällande Adobe Target finns på Adobe Target - Sekretess och allmänna dataskyddsförordningen.

ContextHub contexthub

AEM tillhandahåller ett valfritt datalager med ContextHub. På så sätt behålls besökarspecifika data i webbläsaren som ska användas för regelbaserad personalisering.

Som standard lagras inte besökardata i AEM, AEM skickar regler till datalagret för att fatta personaliseringsbeslut i webbläsaren.

NOTE
Före Adobe CQ 5.6 skickade ClientContexten (en tidigare version av ContextHub) data till servern, men lagrade dem inte.
Adobe CQ 5.5 och tidigare är nu EOL och omfattas inte av denna dokumentation.

Implementera anmälan/avanmälan implementing-opt-in-opt-out

Webbplatsägaren måste implementera en avanmälningskomponent enligt följande riktlinjer.

I dessa riktlinjer används anmälan som standard. Därför måste en besökare på webbplatsen tydligt samtycka till detta innan personuppgifter lagras i webbläsarens (klientsidan) beständighet.

 • Avanmälningskomponenten ska inkluderas varje gång ContextHub-komponenten inkluderas.

 • De villkor som gäller GDPR för webbplatsen måste visas för webbplatsbesökaren så att de kan

  • acceptera
  • avvisa
  • ändra sitt föregående val
 • Om en besökare godkänner villkoren för webbplatsen bör cookien för ContextHub-avanmälan tas bort:

  code language-none
  ContextHub.Utils.Cookie.removeItem('cq-opt-out');
  
 • Om en besökare inte accepterar webbplatsens villkor ska cookie för ContextHub-avanmälan anges:

  code language-none
  ContextHub.Utils.Cookie.setItem('cq-opt-out', 1);
  
 • För att kontrollera om ContextHub körs i avanmälningsläge bör följande anrop göras i webbläsarens konsol:

  code language-none
  var isOptedOut = ContextHub.isOptedOut(true) === true;
  // if isOptedOut is true, ContextHub is running in opt-out mode
  

Förhandsgranska Persistence för ContextHub previewing-persistence-of-contexthub

Om du vill förhandsgranska den beständiga ContextHub som används kan användaren:

 • Använd webbläsarens konsol, till exempel:

  • Krom:

   • Öppna Utvecklarverktyg > Program > Lagring:

    • Lokal lagring > (webbplats) > ContextHubPersistence
    • Sessionslagring > (webbplats) > ContextHubPersistence
    • Cookies > (website) > SessionPersistence
  • Firefox:

   • Öppna Utvecklarverktyg > Lagring:

    • Lokal lagring > (webbplats) > ContextHubPersistence
    • Sessionslagring > (webbplats) > ContextHubPersistence
    • Cookies > (website) > SessionPersistence
  • Safari:

   • Öppna Inställningar > Avancerat > Visa menyn Framkalla i menyraden

   • Öppna Utveckla > Visa JavaScript-konsol

    • Konsol > Lagring > Lokal lagring > (webbplats) > ContextHubPersistence
    • Konsol > Lagring > Sessionslagring > (webbplats) > ContextHubPersistence
    • Konsol > Lagring > Cookies > (webbplats) > ContextHubPersistence
  • Internet Explorer:

   • Öppna Utvecklarverktyg > Konsol

    • localStorage.getItem('ContextHubPersistence')
    • sessionStorage.getItem('ContextHubPersistence')
    • document.cookie
 • Använd ContextHub-API:t i webbläsarens konsol:

  • ContextHub tillhandahåller följande beständiga datalager:

   • ContextHub.Utils.Persistence.Modes.LOCAL (standard)
   • ContextHub.Utils.Persistence.Modes.SESSION
   • ContextHub.Utils.Persistence.Modes.COOKIE
   • ContextHub.Utils.Persistence.Modes.WINDOW

   ContextHub-arkivet definierar vilket beständigt lager som används, och för att visa det aktuella läget för beständigheten bör alla lager kontrolleras.

Så här visar du data som lagras i localStorage:

Om du vill förhandsgranska den beständiga ContextHub som används kan användaren:

 • Använd webbläsarens konsol:

  • Chrome - open Developer Tools > Application > Storage:

   • Lokal lagring > (webbplats) > ContextHubPersistence
   • Sessionslagring > (webbplats) > ContextHubPersistence
   • Cookies > (website) > SessionPersistence
  • Firefox - öppna Utvecklarverktyg > Lagring:

   • Lokal lagring > (webbplats) > ContextHubPersistence
   • Sessionslagring > (webbplats) > ContextHubPersistence
   • Cookies > (website) > SessionPersistence
 • Använd ContextHub-API:t i webbläsarens konsol:

  • ContextHub tillhandahåller följande beständiga datalager:

   • ContextHub.Utils.Persistence.Modes.LOCAL (standard)
   • ContextHub.Utils.Persistence.Modes.SESSION
   • ContextHub.Utils.Persistence.Modes.COOKIE
   • ContextHub.Utils.Persistence.Modes.WINDOW

   ContextHub-arkivet definierar vilket beständigt lager som används, och för att visa det aktuella läget för beständigheten bör alla lager kontrolleras.

Så här visar du data som lagras i localStorage:

var storage = new ContextHub.Utils.Persistence({ mode: ContextHub.Utils.Persistence.Modes.LOCAL });
console.log(storage.getTree());

Rensar Persistence för ContextHub clearing-persistence-of-contexthub

Så här rensar du ContextHub-beständighet:

 • Så här rensar du beständighet för inlästa arkiv:

  code language-none
  // to be able to fully access persistence layer, Opt-Out must be turned off
  ContextHub.Utils.Cookie.removeItem('cq-opt-out');
  
  // following call asks all currently loaded stores to clear their data
  ContextHub.cleanAllStores();
  
  // following call asks all currently loaded stores to set back default values (provided in their configs)
  ContextHub.resetAllStores();
  
 • Så här rensar du ett visst beständigt lager, till exempel sessionStorage:

  code language-none
  var storage = new ContextHub.Utils.Persistence({ mode: ContextHub.Utils.Persistence.Modes.SESSION });
  storage.setItem('/store', null);
  storage.setItem('/_', null);
  
  // to confirm that nothing is stored:
  console.log(storage.getTree());
  
 • Om du vill ta bort alla ContextHub-beständiga lager måste rätt kod anropas för alla lager:

  • ContextHub.Utils.Persistence.Modes.LOCAL (standard)
  • ContextHub.Utils.Persistence.Modes.SESSION
  • ContextHub.Utils.Persistence.Modes.COOKIE
  • ContextHub.Utils.Persistence.Modes.WINDOW
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2