AEM Commerce - GDPR-beredskap aem-commerce-gdpr-readiness

IMPORTANT
GDPR används som exempel i avsnitten nedan, men de ingående detaljerna gäller alla dataskydds- och sekretessbestämmelser, såsom GDPR och CCPA.

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning om integritetsskydd får verkan från och med maj 2018. Se sidan GDPR på Adobe Privacy Center.

NOTE
Mer information finns i AEM GDPR-beredskap.

screen_shot_2018-03-22at11606

Med Adobe körklara Commerce-integreringar är AEM upplevelselagret, konsumerar tjänster och skickar tillbaka data till kundens e-handelsplattform som körs i headlessläge.

För vissa e-handelsplattformar lagrar Adobe profilinformation ( /home/users) och e-handelstoken (för inloggning på e-handelsplattformen) i AEM. Läs Hantera GDPR-begäranden för AEMom du vill använda dessa exempel.

screen_shot_2018-03-22at11621

Hantera GDPR-begäranden för AEM Commerce handling-gdpr-requests-for-aem-commerce

För Salesforce-integreringen med Commerce Cloud lagrar AEM Commerce ingen GDPR-relevant information. Vidarebefordra begäran till Salesforce Cloud.

För hybris- och HCL WebSphere® Commerce-integreringar finns det vissa data i AEM. Använd AEM-plattformens GDPR-instruktioner och överväg följande frågor:

  1. Var lagras/används mina data? cachelagrad användarprofilinformation som namn, användaridentifierare för e-handel, token, lösenord och adressdata som visas AEM.
  2. Med vem delar jag GDPR-data som omfattas? Alla uppdateringar av GDPR-relevanta data i AEM Commerce lagras inte (förutom relevant profilinformation, som nämns ovan), utan proxyskickas tillbaka till handelsplattformen.
  3. Hur tar jag bort mina användardata? Ta bort användarprofilen i AEM och anropa användarborttagningen på handelsplattformen.
NOTE
Ta en titt på hybris wiki eller HCL WebSphere® Commerce-dokumentationen om det behövs.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2