AEM Commerce - GDPR-beredskap aem-commerce-gdpr-readiness

IMPORTANT
GDPR används som exempel i avsnitten nedan, men de ingående detaljerna gäller alla dataskydds- och sekretessbestämmelser, såsom GDPR och CCPA.

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning om integritetsskydd får verkan från och med maj 2018. Se GDPR-sidan på Adobe Privacy Center.

NOTE
Se AEM GDPR-beredskap för mer information.

screen_shot_2018-03-22at11606

Med Adobe körklara Commerce-integreringar är AEM upplevelselagret, konsumerar tjänster och skickar tillbaka data till kundens e-handelsplattform som körs i headlessläge.

För vissa e-handelsplattformar lagrar Adobe profilinformation ( /home/users) och e-handelstoken (för inloggning på e-handelsplattformen) i AEM. Läs Hantera GDPR-begäranden för AEM.

screen_shot_2018-03-22at11621

Hantera GDPR-begäranden för AEM Commerce handling-gdpr-requests-for-aem-commerce

För Salesforce-integreringen med Commerce Cloud lagrar AEM Commerce ingen GDPR-relevant information. Vidarebefordra begäran till Salesforce Cloud.

För hybris- och HCL WebSphere® Commerce-integreringar finns det vissa data i AEM. Använd AEM GDPR-instruktioner och fundera över följande frågor:

  1. Var lagras/används mina data? Cachelagrad användarprofilinformation som namn, användaridentifierare för e-handel, token, lösenord och adressdata som visas AEM.
  2. Med vem delar jag de täckta GDPR-uppgifterna? Alla uppdateringar av GDPR-relevanta data i AEM Commerce lagras inte (utom relevant profilinformation, som nämns ovan) utan läggs tillbaka till handelsplattformen.
  3. Ta bort mina användardata? Ta bort användarprofilen i AEM och anropa användarborttagningen på handelsplattformen.
NOTE
Ta en titt på hybris wiki eller HCL WebSphere® Commerce - dokumentation, om det behövs.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2