Konfigurera administratörslösenordet vid installationen configure-the-admin-password-on-installation

Ökning overview

Från och med version 6.3 tillåter Adobe Experience Manager (AEM) att administratörslösenordet ställs in med kommandoraden när en ny instans installeras.

I tidigare versioner av AEM behövde lösenordet för administratörskontot samt lösenordet för olika andra konsoler ändras efter installationen.

Den här funktionen lägger till möjligheten att ange ett nytt administratörslösenord för databasen och servermotorn under installationen av en AEM, vilket eliminerar behovet av att göra det manuellt efteråt.

CAUTION
Funktionen täcker inte Felix Console, för vilken lösenordet måste ändras manuellt. Mer information finns i relevanta Avsnittet Säkerhetschecklista.

Hur använder jag den? how-do-i-use-it

Den här funktionen aktiveras automatiskt om du väljer att installera AEM via kommandoraden, i stället för att dubbelklicka på JAR från en filsystemutforskare.

Syntaxen för att köra en AEM från kommandoraden är:

java -jar aem6.3.jar

När du har kört instansen från kommandoraden får du alternativet att ändra administratörslösenordet under installationsprocessen:

chlimage_1-116

NOTE
Uppmaningen att ändra administratörslösenordet visas bara under installationen av en ny AEM.

Använda flaggan -nointeractive using-the-nointeractive-flag

Du kan också välja att ange lösenordet från en egenskapsfil. Detta görs genom att använda -nointeractive flagga kombinerat med -Dadmin.password.file system, egenskap.

Nedan visas ett exempel:

java -Dadmin.password.file =/path/to/passwordfile.properties -jar aem6.3.jar -nointeractive

Lösenordet i passwordfile.properties filen måste ha följande format:

admin.password = 12345678
NOTE
Om du bara använder -nointeractive parametern utan -Dadmin.password.file system property, AEM använder administratörslösenordet som standard utan att be dig ändra det, vilket i stort sett replikerar beteendet från tidigare versioner. Det här icke-interaktiva läget kan användas för automatiska installationer med kommandoraden i ett installationsskript.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2