Granska åtgärder för användarhantering i Adobe Experience Manager (AEM) how-to-audit-user-management-operations-in-aem

Introduktion introduction

AEM har introducerat möjligheten att logga behörighetsändringar så att du kan granska dem senare.

Förbättringen möjliggör granskning av CRUD-åtgärder (Skapa, Läs, Uppdatera, Ta bort) för behörigheter och grupptilldelningar av användare. Mer specifikt loggas:

 • En ny användare skapas
 • En användare läggs till i en grupp
 • Behörighetsändringar för en befintlig användare eller grupp

Som standard skrivs posterna i filen error.log. För att underlätta övervakningen rekommenderar vi att de dirigeras om till en separat loggfil. Mer information om hur du gör detta finns i stycket nedan.

Omdirigera utdata till en separat loggfil redirecting-the-output-to-a-separate-log-file

Om du vill dirigera om loggningsutdata till en separat loggfil skapar du en Apache Sling Logging Logger -konfiguration. Vi använder useraudit.log som namn på den separata filen i exemplet nedan.

 1. Gå till webbkonsolen genom att gå till https://serveraddress:serverport/system/console/configMgr

 2. Sök efter Loggningskonfiguration för Apache Sling. Tryck sedan på + till höger om posten för att skapa en fabrikskonfiguration.

 3. Skapa följande konfiguration:

  • Loggnivå: Information
  • Loggfil: logs/useraudit.log
  • Meddelandemönster: standardnivå
  • Logger: com.adobe.granite.security.user.internal.audit, com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet

  Om du vill ange båda loggarna i fältet Logger måste du ange namnet på den första, sedan skapa ett annat fält genom att trycka på plusknappen (+) och ange namnet på den andra loggen.

Exempelutdata example-output

Om utdata är korrekt konfigurerade bör de se ut så här:

19.05.2017 15:15:08.933 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196108932] POST /libs/granite/security/post/authorizables.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Create Group 'group1' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:15:08.934 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196108932] POST /libs/granite/security/post/authorizables.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction Group 'group1' was created

19.05.2017 15:16:25.698 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196185696] POST /libs/granite/security/post/authorizables.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Create User 'user1' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:16:25.700 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196185696] POST /libs/granite/security/post/authorizables.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction User 'user1' was created

19.05.2017 15:16:25.728 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196185726] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Edit Membership for Group 'group1' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:16:25.729 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196185726] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditGroupAction User 'user1' was added to the group 'group1'

19.05.2017 15:17:29.830 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196249828] POST /home/users/5/5dI6iK4HkZmrfTjcLBoI.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Password Change for User 'user2' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:17:29.832 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196249828] POST /home/users/5/5dI6iK4HkZmrfTjcLBoI.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction Password for User 'user2' was changed

19.05.2017 15:17:54.906 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196274904] POST /home/users/5/5dI6iK4HkZmrfTjcLBoI.rw.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Delete User 'user2' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:17:54.906 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196274904] POST /home/users/5/5dI6iK4HkZmrfTjcLBoI.rw.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction User 'user2' was removed

19.05.2017 15:19:11.050 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196351049] POST /libs/granite/security/post/authorizables.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Create User 'user3' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:19:11.052 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196351049] POST /libs/granite/security/post/authorizables.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction User 'user3' was created
19.05.2017 15:19:36.899 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196376898] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Edit Membership for Group 'group1' operation initiated by User 'admin' (administrator)

19.05.2017 15:19:36.916 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196376915] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Edit Membership for Group 'group1' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:19:36.917 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196376915] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditGroupAction User 'user1' was removed from the group 'group1'

19.05.2017 15:21:34.419 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196494417] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Delete Group 'group1' operation initiated by User 'admin' (administrator)
19.05.2017 15:21:34.419 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495196494417] POST /home/groups/d/dGf7f7vGrZRLs6HS3AK-.rw.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction Group 'group1' was removed

19.05.2017 15:44:10.404 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495197850401] POST /home/users/3/35XVpVtLRx4a5J9gKrVG.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.servlets.AuthorizableServlet Password Change for User 'john' operation initiated by User 'john' (not administrator)
19.05.2017 15:44:10.405 *INFO* [0:0:0:0:0:0:0:1 [1495197850401] POST /home/users/3/35XVpVtLRx4a5J9gKrVG.rw.userprops.html HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction Password for User 'john' was changed

Klassiskt användargränssnitt classic-ui

I det klassiska användargränssnittet är information om CRUD-åtgärder som registreras i granskningsloggen för att lägga till och ta bort användare begränsad till ID:t för den användare som påverkas och när ändringen inträffade.

Till exempel:

10.05.2019 18:01:09.123 INFO [0:0:0:0:0:0:0:1 [1557491469096] POST /libs/cq/security/authorizables/POST HTTP/1.1] com.adobe.granite.security.user.internal.audit.AuditAuthorizableAction User 'test' was created
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2