Checklistan the-checklist

Projektchecklistor är avsedda som en uppsättning bästa metoder för projektleverans. De vägleder dig genom alla faser i projektets livscykel och ger dig möjlighet att övervaka din nuvarande status på hög nivå.

Det finns checklistor för varje person (roll) som ingår i ditt projekt. Dessa detaljerar slutprodukterna, uppdelade efter fas och milstolpe. De visar också de dokument som krävs för att generera slutprodukterna. Genom att spåra dokumentens status och kvalitet kan du övervaka statusen för projektet som helhet, vilket ger transparens och ansvar.

Ladda ned download

AEM Project Best Practices Checklist v2

Hämta fil

Kalkylblad worksheets

I kalkylbladet finns följande kalkylblad:

Använda checklistor using-the-checklists

För att kunna leverera ett projekt av hög kvalitet måste du fylla i alla objekt i checklistorna, helst för att:

  1. Checklistorna definieras enligt Persona (roll) involverad. Varje person bör använda checklistan för sin roll i projektet.

  2. Checklistorna täcker Obligatoriska dokument och Leveranser för varje milstolpe - den relevanta personen måste ange lämpliga status- och kvalitetsfält.

    note note
    NOTE
    Det finns ingen direkt 1:1-relation mellan de enskilda dokumenten och slutprodukterna.
  3. Baserat på statusvärdena i Obligatoriska dokument och Leveranser, kalkylbladen Projektpulsslag och Status efter roll uppdateras automatiskt så att du får en aktuell indikation om projektets förlopp och hälsa.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2