Nästa version… the-next-release

Genomförandet av ett projekt är sällan slutet av processen. En efterföljande version planeras (nästan) alltid och kan till och med börja under de sista stegen i den aktuella implementeringen.

I vilket fall som helst kan det vara användbart att planera för nästa version genom att:

  • Dokumentera och lagra dina testfall noggrant så att de kan refereras till, eller förhoppningsvis återanvändas.

  • Utveckla tester som kan användas som regressionstester för nästa release.

  • Samla all information du eller kunden har fått genom upplevelsen av testprocessen.

    Detta kan underlätta formulärkraven för nästa version, t.ex. eftersom kundens upplevelse av produkten har ökat under testningen.

Nästa version kan mycket väl vara en migrering. All information som hör till detta kommer att vara användbar.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2