Kompilera testplanen compiling-your-test-plan

De enskilda testfallen sammanförs sedan i din testplan, som också definierar:

Prioriteringar

Vissa tester kommer att ha större betydelse än andra, så det är tillrådligt att ange deras prioritet.

Vissa tester kan t.ex. påverka ett Go-/No-Go-beslut och måste därför bekräftas vid varje testad interimsrelease.

Iterationer

Om ditt projekt använder någon form av utvecklingsiteration (med flera releaser tillgängliga) kan du behöva eller vill ha en indikation på resultatet för varje iteration. Detta kan användas för att ange:

  • vilka tester som ska omfattas av upprepningen.
  • resultaten av tester som upprepas i olika iterationer.
  • att prioritetstester och tester av grundläggande funktioner upprepas med regelbundna mellanrum.

Tester

Vid något tillfälle kan du antingen utse rätt testgrupp eller en specifik testperson (eventuellt beroende på tillgänglighet och/eller erfarenhet).

Sammanfattning eller översikt

För rapportering vill du ge en översikt över testresultaten:

  • Procentandel av tester som redan omfattas.
  • Procent lyckade/misslyckade.
  • Specifika siffror för de prioriterade testerna.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2