Godkännande och godkännande acceptance-and-sign-off

Som nämndes Godkännandetester är en särskild provningskategori som används för att kontrollera att

  • Projektet uppfyller kundens krav.
  • Kunden godkänner projektet.

De ska definieras av kund- och projektledaren. De är särskilt betydelsefulla eftersom de ofta har samband med den slutliga faktureringen.

Därför måste de

  • Definieras så tidigt som möjligt.
  • Uppdaterat vid behov.
  • Alla ändringar måste godkännas formellt och undertecknas av båda parter (partner och kund).
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2