Taggar tagging

Taggning gör att innehållet kan kategoriseras och struktureras. Taggar kan klassificeras med ett namnutrymme och en taxonomi.

  • Se Administrera taggar om du vill ha information om hur du skapar och hanterar taggar och till vilka innehållstaggar har tillämpats.
  • Se Använda taggar om du vill ha information om hur du taggar innehåll.

Följande information är tillgänglig för utvecklare:

  • AEM Taggningsramverk - En beskrivning av de noder och egenskaper som används för taggning

  • Bygga taggar i ett AEM - En beskrivning av de API:er som fungerar med taggningsramverket från klientsidan och serverkod

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2