Begär analysskript request-analysis-script

Ladda ned download

Skriptet är gjort för att underlätta analysen av access.log filer som skapar en läsbar rapport för senare bearbetning.

Hämta fil

Beskrivning description

Skriptet är gjort för att underlätta analysen av access.log filer som skapar en läsbar rapport för senare bearbetning.

Det genererar det totala antalet förfrågningar, GET kontra POST, Begär distribution över tid med mera.

Utdata är i Markdown-syntax och därför blir det enklare att konvertera det till PDF med verktyg som pandoc eller att visa det i en webbläsare med plugin-program som Markdown Viewer.

Den kan analysera en anpassad sökväg som finns på kommandoraden.

Utgå från kommentaren i filen som talar om hur den ska köras:

Analysera CQ access.log extrapolera olika typer av information och producera ett markeringsresultat på stdout.

Användning usage

./analyse-access.sh access.log.2013-*

du kan ange ytterligare anpassade sökvägar att analysera på kommandoraden

/analyse-access.sh access.log.2013-* /my/custom/path/1 /my/custom/path/2

du kan spara utdata med en enkel rörledning

./analyse-access.sh access.log.2013-* | tee yr2013.md

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2