Prova den globala webbplatsstrukturen i webb.butik trying-out-the-globalized-site-structure-in-we-retail

Vi. Detaljhandeln har byggts med en global webbplatsstruktur som erbjuder en språkinställning som kan kopieras live till landsspecifika webbplatser. Allt är klart att användas för att experimentera med den här strukturen och de inbyggda översättningsfunktionerna.

Prova trying-it-out

 1. Öppna webbplatskonsolen från Global Navigation > Sites.

 2. Växla till kolumnvyn (om den inte redan är aktiv) och välj We.Retail. Lägg märke till landstrukturen med Schweiz, USA, Frankrike och så vidare, tillsammans med Language Master.

  chlimage_1-87

 3. Välj Schweiz och se språkrötterna för det landets språk. Det finns ännu inget innehåll under dessa rötter.

  chlimage_1-88

 4. Växla till listvyn och se att språkkopiorna för länderna är live-kopior.

  chlimage_1-89

 5. Återgå till kolumnvyn och klicka på Language Master och se språkinställningens rötter med innehåll. Det är bara engelska som har innehåll.

  Vi.Retail innehåller inget översatt innehåll, men strukturen och konfigurationen finns på plats så att du kan demonstrera översättningstjänsterna.

  chlimage_1-90

 6. När den engelska språkmallen är markerad öppnar du Referenser i webbplatskonsolen och välj Språkkopior.

  chlimage_1-91

 7. Markera kryssrutan bredvid Språkkopior etikett för att välja alla språkkopior. I Uppdatera språkkopior markerar du alternativet Skapa ett nytt översättningsprojekt. Ange ett namn för projektet och klicka på Uppdatera.

  chlimage_1-92

 8. Ett projekt skapas för varje språköversättning. Visa dem under Navigering > Projekt.

  chlimage_1-93

 9. Klicka på tyska för att se information om översättningsprojektet. Statusen är Utkast. Om du vill starta översättningen med Microsoft® översättningstjänst klickar du på markören bredvid Översättningsjobb rubrik och markera Starta.

  chlimage_1-94

 10. Översättningsprojektet startar. Klicka på ellipsen längst ned på kortet Översättningsjobb för att se mer information. Sidor med läget Klar för granskning har redan översatts av översättningstjänsten.

  chlimage_1-95

 11. Markera en av sidorna i listan och sedan Förhandsgranska på platser i verktygsfältet öppnar den översatta sidan i sidredigeraren.

  chlimage_1-96

NOTE
Den här proceduren demonstrerade den inbyggda integrationen med maskinöversättning från Microsoft®. Använda AEM Translation Integration Frameworkkan ni integrera med många standardöversättningstjänster för att samordna översättningen av AEM.

Mer information further-information

Mer information finns i redigeringsdokumentet Översätta innehåll för flerspråkiga webbplatser för fullständig teknisk information.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2